مهدی صادقی نیارکی

معاون برنامه ریزی و توسعه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران22051825

خ استاد نجات الهی – خ شهید کلانتری- ساختمان شهید الهی – طبقه نهم

ارتباط با نماینده

جهت طرح سوال خود از نماینده محترم اتاق تهران اطلاعات ذیل را تکمیل فرمایید.

23744
ارسال پیام