دستور جلسه و غائبين جلسات هيئت نمايندگان
جلسه مورخه: 1400/08/25
نمايش جزئيات
» تاريخ و زمان: ساعت:07:00 روز 1400/08/25
دستور جلسه:
»ارائه دیدگاهها و نظرات، توسط جناب آقایان غرقی و دیده ور
»بيان اخبار و مسائل اقتصادی روز توسط جناب آقای مسعود خوانساری، ریاست محترم اتاق و در ادامه ارائه شاخصهای مهم اقتصادی ماهیانه، توسط سرکار خانم خزاعی، معاونت محترم بررسیهای اقتصادی اتاق
»ارائه گزارش عملکرد کمیسیون بازار پول و سرمایه و مرکز جذب خدمات سرمایه گذاری، توسط سرکار خانم مستوفی
»ارائه گزارشی از یارانه انرژی در ایران و جهان در فاصله سالهای ۲۰۱۰ الی۲۰۲۰ توسط جناب آقای پدیدار رئیس محترم کمیسیون انرژی و محیط زیست و پرسش و پاسخ
»ارائه گزارش طرح پژوهشی "ارزیابی آثار بیماری کووید 19 بر اقتصاد کشور در میان مدت و سیاستها و ابزارهای مقابله با آنها"، توسط جناب آقای دکتر مروتی، استادیار اقتصاد دانشگاه خاتم
غايبين جلسه:
» محمد رضا انصاری   » سید رضی حاجی آقامیری   » هاله حامدی فر   » مسعود حجاریان کاشانی   » غلامرضا حسن پور اشکذری   » مجید حسینی نژاد   » حمید زادبوم   » اردشیر سعدمحمدی   » سید مجید صدری   » بهمن عبداللهی   » عباس عسگرزاده   » حمیدرضا فرتوک زاده   » فرزین فردیس   » احمد فیاض بخش   » اسماعیل قادری فر    » عباس قبادی   » محمد قربانی   » امید گیلانپور   » مهدی معصومی اصفهانی   » محمد صادق مفتح   » سیده فاطمه مقیمی   » سعید ممبینی   » مهدی میراشرفی   » محمود نجفی عرب   
ورود با تاخير به جلسه:
» حسن احمدیان   » محمد رضا زهره وندی   » مهدی صادقی نیارکی   » حمید رضا صالحی   » مهراد عباد   » حسن فروزان فرد   

خبر مرتبط با جلسه:
 بیست و هشتمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران برگزار شد
بررسی تبعات یارانه انرژی و همه‌گیری کرونا بر اقتصاد ایران...

» لينک خبر مربوط به گزارش جلسه «

جلسه مورخه: 1400/07/27
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1400/06/30
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1400/06/09
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1400/03/25
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1400/02/28
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1400/01/31
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1399/12/19
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1399/11/28
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1399/10/30
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1399/09/25
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1399/08/27
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1399/06/25
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1399/05/28
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1399/04/31
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1399/03/27
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1399/02/30
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1398/11/29
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1398/10/24
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1398/09/26
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1398/08/28
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1398/07/30
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1398/06/26
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1398/05/22
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1398/04/25
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1398/03/28
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1398/02/31
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1398/02/03
نمايش جزئيات