مشاوره قوانین کار

تعداد سوالات مطرح شده توسط کاربران 143 عدددر رابطه با تغییرات آئین نامه مشاغل سخت وزیان آور مصوبه جدیدی وجود دارد؟
پاسخ:
باسلام ، پیشنهادات تغییرات درآئین نامه مشاغل سخت وزیان اور باهمکاری دستگاههای اجرایی از طریق شورای گفتگو اتاق ایران برای هیات دولت ارسال گردیده ودرحال پیگیری است .  
 

آیا پیشنهاداتی درخصوص حوزه کار دربرنامه هفتم وجود دارد؟
پاسخ:
باسلام، درخصوص پیشنهادات موارد مربوط برنامه هفتم درحوزه کار ، دوموضوع تغییرات در قانونکار ومشاغل سخت وزیان آور قابل ارائه میباشد  
 

سلام ، آیا حقوق ومزایای کارگر که دارای طرح طبقه بندی مشاغل میباشد می توان گروه راهرچند سال ارتقاء داد؟
پاسخ:
باسلام ، درخصوص ارتقای گروه به موجب آئین نامه ، با پیشنهاد مدیریت وتائید کمیته طرح طبقه بندی مشاغل امکان پذیر میباشد.  
 

سلام ، درخصوص کسورات مالیات از مزایای رفاهی آیا مقرراتی وجود دارد؟
پاسخ:
سلام ، مساله‌ی حق بیمه و جدال بر سر ماخذ کسر مالیاتی آن، موضوعی است که پنجم دی ماه معاونت حقوقی ریاست جمهوری به نفع کارگران رای داده و کل مزایای انگیزشی و رفاهی را از محدوده‌ی محاسبه‌ی مالیات خارج کرده است؛ این نامه که متعاقب چندین نشست پرچالش به نفع کارگران صادر شده، همه‌ی مزایای مزدی کارگران را از مالیات معاف دانسته است.

این نامه که پنجم دیماه برای رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، ارسال شده، به «رفع ابهام از مصادیق مزایای رفاهی و انگیزشی مشمولین قانون کار» اختصاص دارد؛ در واقع بعد از صدور دادنامه‌ توسط دیوان عدالت در فروردین ماه سال جاری که تمام مزایای رفاهی و انگیزشی کارگران را از مالیات معاف دانسته، جلسات بسیار برگزار شده تا از مصادیق مزایای رفاهی و انگیزشی رفع ابهام شود و حالا با ابلاغ نامه‌ی شماره ۱۱۹۹۲۶ معاونت حقوقی رئیس جمهور، تمام مزایای مندرج در تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون کار بدون توجه به سقف معافیت مالیاتی، از پرداخت مالیات معاف شده‌اند.
تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون کار، کمک هزینه مسکن، خواربار و کمک عایله مندی، پاداش افزایش تولید و سود سالانه را جزو مزایای رفاهی و انگیزشی کارگران مشمول قانون کار دانسته است  
 

سلام وقت شما بخیر بنده حدود 5 سال در یک شرکت بازرگانی کار کردم و قرارداد کاری زمانبدی متفاوتی داشت به این صورت که بعضی مواقع 1 ماهه یا 3 ماهه و برخی هم 6 ماه بود و التبه از اسفند 96 تا آذر 1401 که مشغول بودم هیچ گپی هم نداشتیم(چه کاری چه قراردادی) سنوات هر سال هم در پایان همون سال پرداخت شد و به این صورت نبود که در پایان قرارداد سنوات بدهند(ممکن بود در یک سال 3 قرارداد امضا کرده باشیم ولی سنوات به شکل سالانه محاسبه و در پایان سال پرداخت گردید) میخاستم بدونم الان برای تسویه ، مابه تفاوت سنوات سالهای قبل با امسال باید پرداخت کنند و یا الزام نداره؟؟به عبارتی ایا سنوات های پرداختی در پایان سال قطعی بوده یا علی الحساب؟؟؟(شرکت زیر نظر قانون کار و بیمه تامین اجتماعی بوده)
پاسخ:
باسلام ، درصورتیکه در پایان قرارداد موقت سنوات خدمت دریافت وتسویه صورت گرفته باشد تسویه حساب مذکور قطعی است ، اخرین رای دیوان عدالت اداری موضوع علی الحساب شدن سنوات را در قراردادهای موقت منتفی دانسته مگر اینکه به عنوان مثال : کارگری قرارداد پنج ساله داشته باشد چنانچه پایان هرسال سنوات پرداخت گردد این پرداختی علی الحساب محسوب میگردد.  
 

باسلام، آیا رای قطعی و لازم الاجرا کمیته های استانی در خصوص کارهای سخت و زیان آور قابل اعتراض می باشد ؟ فرایند اعتراض به چه صورت میباشد؟
پاسخ:
تعیین سخت و زیان آور بودن شغل یا مشاغل بر اساس بررسی سوابق و شرایط محیط کار و توسط کمیته کارشناسان موضوع ماده 2 آیین نامه اجرایی و متعاقباً کمیته استانی موضوع ماده 8 آیین نامه اجرایی مربوطه مشخص می شود و حسب درخواست کارگر،کارفرما،تشکل ها ، وزارت بهداشت ، رمان و آموزش پزشکی ، وزارت کار و امور اجتماعی و صندوق تامین اجتماعی، تعیین سخت و زیان آور بودن مشاغل در هر کارگاه با بررسی سوابق ، انجام بازدید و بررسی شرایط و با تایید کمیته های استانی انجام می گیرد و آرای کمیته های بدوی ظرف مدت 15 روز قابل اعتراض وارجاع به تجدیدنظر میباشد و رای قطعی نیز قابل اعتراض از طریق دیوان عدالت اداری خواهدبود.  
 

منظور از نوع الف و ب در کارهای سخت و زیان آور چیست ؟
پاسخ:
با سلام ، به موجب ماده 1 آیین‌نامه اجرایی بند (5) جزء (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره (2) الحاقی ماده (76) قانون اصلاح مواد (72) و (77) و تبصره ماده (76) قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 و الحاق دو تبصره به ماده (76) مصوب 1371 ـ مصوب 1380ـ موضوع تصویب‌نامه شماره 15365/ت36005هـ مورخ 5/2/1386 ، مشاغل به دو گروه الف و ب تقسیم بندی می شوند .

گروه الف: مشاغلی که صفت سخت و زیان آوری با ماهیت شغل وابستگی دارد اما می توان با به کارگیری تمهیدات بهداشتی ، ایمنی و تدابیر مناسب توسط کارفرما سختی و زیان آوری آن ها را حذف نمود .

گروه ب : مشاغلی که ماهیتاً سخت وز یان آور بوده و با به کارگیری تمهیدات بهداشتی ، ایمنی و تدابیر فنی توسط کارفرما‌، صفت سخت و زیان آوری آن ها کاهش یافته ولی کماکان سخت و زیان آوری آن ها حفظ می گردد .  
 

  - وظایف کارفرما در خصوص مرخصی های استفاده نشده کارگران در طی سال به چه صورت است و میزان مرخصی های که کارگر می تواند برای هر سال ذخیره نماید، چند روز می باشد ؟
پاسخ:
میزان مرخصی استحقاقی که کارگر می تواند هر سال برای سنوات بعد ذخیره نماید 9روز می باشد به ا ین ترتیب برای مثال کارگران می توانند برای ده سال سابقه 90 روز مرخصی ذخیره داشته باشند .لازم به یادآوری است که در قرارداد کار مدت موقت چنانچه در انقضای مدت هر قرارداد بین طرفین تسویه حساب به عمل آمده وسنوات خدمت کارگر پرداخت شده ومتعا قب آن تجدیدقرارداد به عمل آید کارفرما مکلف است در پایان هر قرارداد مزد ومزایا ی تمام مرخصی استفاده نشده کارگر را تادیه نماید  
 

سلام ، آیا اساتید حق التدریس دانشگاه علمی کاربردی مشمول قانون کارمیباش«؟
پاسخ:
باسلام ، درصورتیکه اساتید به موجب قراردادحق التدریس دانشگاهها انعقاد قراردادنمایند وشمول قوانین خاص باشند از شمول قانونکارخارج میباشند.  
 

سلام ، فرآیند تائیدیه موضوع ماده 47 قانونکار برای افزایش بهره وری چگونه است ؟
پاسخ:
قراردادپاداش افزایش تولید به موجب ماده 47 قانونکاربراساس آئین نامه ، فی مابین نمایندگان کارگروکارفرما منعقد میگردد وپس از تائید ادارت کل تعاون کارورفاه اجتماعی قابل اجرا میباشد.  
 

ثبت پرسش جدیدارسال پیام