مشاوره عضویت و کارت بازرگانی

تعداد سوالات مطرح شده توسط کاربران 2835 عددبا سلام. 1- در خصوص نحوه صحیح تکمیل فرم های مختلف در سامانه یکپارچه کارت بازرگانی، مرجعی که بتوان بصورت حضوری و یا تلفنی مشاوره گرفت وجود دارد؟ 2- در اظهارنامه ثبت دفاتر تجارتی جهت اخذ کارت بازرگانی، تنها موارد مربوط به تجارت داخلی ذکر شده و موارد مربوط به تجارت خارجی در آن اشاره ای نشده است. آیا این مورد در روند اخذ و استفاده از کارت بازرگانی مشکلی ایجاد خواهد کرد؟ 3- در مرحله ورود مشخصات ثبتی، سرمایه ثبتی شرکت وارد میشود و در مرحله اسناد مالی، همین مبلغ رو بعنوان حق عضویت و قابل پرداخت نشان میدهد. آیا باید کل سرمایه ثبتی شرکت را مجددا پرداخت کنیم؟
پاسخ:
سلام. در تب اسناد مالی سرمایه ثبتی نمایش داده می شود که بعد از ارسال پرونده و تایید آن از طرف کارشناس، مبلغ پرداختی نمایش داده می شود.
در مورد اظهارنامه ثبت دفاتر تجارتی از اداره ثبت شرکتها یا پشتیبانی سامانه مربوطه پیگیری گردد.
تلفن پاسخگویی اتاق بازرگانی تهران 1866 می باشد.  
 

ثبت پرسش جدیدارسال پیام