مشاوره آمار، اطلاعات اقتصادی و تجاری

تعداد سوالات مطرح شده توسط کاربران 1125 عددبا سلام. در صورت امکان، کد تعرفه محصول آلومینیوم را بیان کنید.
پاسخ:
با سلام. سوال شما به صورت کلی مطرح شده است. در ابتدا باید کالای مورد نظر خود را مشخص کنید. به طور کلی محصولات آلومینیومی مشمول فصل 76 (آلومینیوم و مصنوعات از آلومینیوم) کتاب مقررات صادرات واردات می شود.  
 

ثبت پرسش جدیدارسال پیام