سئوال:
با سلام . من بدنبال موضوع جدیدی برای مقاله پژوهشی هستم . تخصص بنده در زمینه حقوق تجارت بین الملل هست .موضوع مورد نظرم رویه گمرکی ورود موقت و نقش آن در رونق صادرات و واردات هست . بدنبال این هستم که بخصوص کنوانسیون استانبول را در ایران بررسی کنم و مکانیسم ، موانع و محدودیتهای این رویه رو بررسی کنم و همچنین فواید و نقش آن را در رونق تجارت بین الملل در ایران بررسی کنم . آیا به نظر شما این موضوع در حد ارائه در همایش علمی و چاپ به عنوان مقاله پژوهشی جای کار داره ؟
پاسخ:
به نظر اینجانب کنوانسیون استانبول گرچه مهم است ولی برای ارائه یک مقاله پژوهشی چندان مفید فایده نیست . مگر اینکه ضمیمه الف آن مربوط به دفترچه آت آ و کارنه دوپاژ دقیقا بررسی گردد . چون رشته شما حقوق است به نظر اینجانب تحقیق در مورد UNCITRAL که برای هماهنگی و یکنواخت کردن حقوق تجارت بین الملل می باشد ، موضوع جدیدتری ایست . به خصوص اگر تاثیر آن در قانون تجارت کشور ما بررسی شود . بهرحال چنانچه کنوانسیون استانبول برای شما ترجیح دارد می توانید در ارتباط با مسائل گمرکی آن با همین سایت سئوالات خود را مطرح نمایید .