کشاورزی و صنایع تبدیلی


رئیس : کاوه زرگران
نائب رئیس اول: علی تقوی فر
نائب رئیس دوم: مهدی معصومی اصفهانی

اعضای کمیسیون

تشکل های عضو

تشکل های عضو کمیسیون های کشاورزی و صنایع تبدیلی

انجمن صنایع فرآورده های لبنی ایران
انجمن واردکنندگان سم و کود ایران
اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور ایران
کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران
سندیکای صنایع کنسرو ایران
اتحادیه ملی محصولات کشاورزی

تشکل های عضو کمیسیون های کشاورزی و صنایع تبدیلی

:: جلسه مورخه: 1401/11/04

دستور جلسه: بحث و بررسی پیرامون چالش ها و مشکلات فعالان اقتصادی با حضور جناب آقای سید محمد آقامیری رئیس محترم سازمان دامپزشکی کشور
بررسی اخبار و رویدادهای حوزه کشاورزی و غذا

:: جلسه مورخه: 1401/11/04

دستور جلسه: بحث و بررسی پیرامون چالش ها و مشکلات فعالان اقتصادی با حضور جناب آقای سید محمد آقامیری رئیس محترم سازمان دامپزشکی کشور
بررسی اخبار و رویدادهای حوزه کشاورزی و غذا

:: جلسه مورخه: 1401/09/22

دستور جلسه: بحث و بررسی پیرامون مشکلات فعالان حوزه کشاورزی با حضور جناب آقای محمد قربانی، معاون محترم برنامه ریزی و اقتصادی جهاد کشاورزی
بررسی اخبار و رویدادهای حوزه کشاورزی و غذا
حضار در جلسه:
اعضا هیات نمایندگان: جناب آقايان؛ عطااله اشرفی اصفهانی- علی تقوی فر- کاوه زرگران- حسن فروزان فرد.
نمایندگان تشکلها: جناب آقايان؛ سیدمحمد میررضوی(سندیکای صنایع کنسرو ایران)- سیدمهدی حسینی یزدی(انجمن واردکنندگان سم و کود ایران).
میهمانان: سرکار خانم‌ ها؛ مریم فدایی(معاونت امور کمیسیونها و هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران)- اشرف مرتضایی(کارشناس کمیسیون) و جناب آقایان؛ محمد قربانی(وزارت جهاد)- محمدرضا جمشیدی(ماهنامه اقتصاد سبز)- سید فرزاد طلاکش (فدراسیون طیور ایران)- اسماعیل علیپوریگانه (انجمن غلات ایران).

:: جلسه مورخه: 1401/09/08

دستور جلسه: بحث و بررسی پیرامون مشکلات فعالان حوزه کشاورزی با حضور جناب آقای شیراوند، معاون محترم توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی
بررسی اخبار و رویدادهای حوزه کشاورزی و غذا
حضار در جلسه:
اعضا هیات نمایندگان: جناب آقايان؛ علی تقوی فر- کاوه زرگران- محسن شیراوند- حسن فروزان فرد- احمدرضا فرشچیان.
نمایندگان تشکلها: جناب آقايان؛ سیدمحمد میررضوی(سندیکای صنایع کنسرو ایران)- صدر الدین نیاورانی(اتحادیه ملی محصولات کشاورزی)- محمدعلی رضایی(اتحادیه صادرکنندگان گیاهان دارویی و فرآورده های غذایی).
میهمانان: سرکار خانم‌ ها؛ مریم فدایی(معاونت امور کمیسیون¬ها و هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران)- اشرف مرتضایی(کارشناس کمیسیون) و جناب آقایان؛ مرتضی آذرشکیب(غلات بان)- فرهاد آگاهی(فدراسیون واردات ایران)- امیرهوشنگ بیرشک(انجمن روغن نباتی ایران)- حمیدرضا توکلی(انجمن واردکنندگان دارو، افزودنی و مواد بیولوژیک دام)- سید عبدالحسین جلالی(انجمن تولیدکنندگان مکمل و کنسانتره دامی)- سیامک ربیعی(انجمن روغن و چربیهای خوراکی)- علیرضا رسولی(انجمن آرد سازان ایران)- مصطفی سید¬مصطفوی، سید فرزاد طلاکش (فدراسیون طیور ایران)- احمد شاد (انجمن تامین کنندگان فراورده های خام دامی)- اسماعیل علیپوریگانه (انجمن غلات ایران)- عباس کشاورز(مشاور کمیسیون)- محمدمهدی نهاوندی (اتحادیه واردکنندگان نهاده¬های دامی).

:: جلسه مورخه: 1401/08/10

دستور جلسه: بررسی زیرساخت های مورد نیاز برای اجرای الگوی کشت
بررسی اخبار و رویدادهای حوزه کشاورزی و غذا
حضار در جلسه:
حاضرین در جلسه: اعضا هیات نمایندگان: جناب آقايان؛ علی تقوی فر- کاوه زرگران- حسن فروزان فرد- احمدرضا فرشچیان.
نمایندگان تشکلها: رشید عزیزپور(کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران)- سیدمحمد میررضوی(سندیکای صنایع کنسرو ایران).
میهمانان: سرکار خانم‌ ها؛ مریم فدایی(معاونت امور کمیسیون¬ها و هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران)- اشرف مرتضایی(کارشناس کمیسیون) و جناب آقایان؛ امید گیلان پور(مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب)- جواد وفابخش(موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر)- علیرضا نیکویی (سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی).

:: جلسه مورخه: 1401/07/27

دستور جلسه: بررسی سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه در حوزه غذا، کشاورزی و صنایع تبدیلی به منظور ارائه بسته پیشنهادی احکام مشخص بخش خصوصی برای درج در برنامه هفتم توسعه
بررسی اخبار و رویدادهای حوزه کشاورزی و غذا
حضار در جلسه:
اعضا هیات نمایندگان: جناب آقايان؛ علی تقوی فر- کاوه زرگران- حسن فروزان فرد.
نمایندگان تشکلها: سیدمحمد میررضوی(سندیکای صنایع کنسرو ایران).
میهمانان: سرکار خانم‌ ها؛ مهرنوش امجدی گلپایگانی(انجمن صنایع لبنی ایران)- مریم فدایی(معاونت امور کمیسیونها و هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران)- اشرف مرتضایی(کارشناس کمیسیون) و جناب آقایان؛ ابراهیم بهادرانی(اتاق بازرگانی تهران)- محمدرضا جمشیدی(اقتصاد سبز)- سید فرزاد طلاکش(فدراسیون طیور ایران)- شاهرخ عباس-زاده(انجمن جوانان کارآفرین).

:: جلسه مورخه: 1401/06/01

دستور جلسه: تشریح برنامه های وزارت جهاد کشاورزی در حوزه افزایش بهره وری
بررسی اخبار و رویدادهای حوزه کشاورزی و غذا
حضار در جلسه:
اعضا هیات نمایندگان: جناب آقايان؛ محمدرضا بهزادیان- عباس تابش- علی تقوی فر- کاوه زرگران- احمدرضا فرشچیان- حسن فروزان فرد.
نمایندگان تشکلها: سیدمحمد میررضوی(سندیکای صنایع کنسرو ایران).
میهمانان: سرکار خانم‌ ها؛ لیلا اروجلو(وزارت صنعت، معدن و تجارت)- مریم فدایی(معاونت امور کمیسیونها و هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران)- اشرف مرتضایی(کارشناس کمیسیون) و جناب آقایان؛ محمدرضا جمشیدی(اقتصاد سبز)- حسام الدین حلاج(معاونت بین الملل اتاق بازرگانی تهران)- سید فرزاد طلاکش(فدراسیون طیور ایران)- شاهرخ عباس زاده(انجمن جوانان کارآفرین)- محمدرضا عرب زاده(انجمن نشاسته و گلوکز و مشتقات).

:: جلسه مورخه: 1401/04/21

دستور جلسه: بررسی فرآیندها و ظرفیت های دانش بنیان سازی بخش کشاورزی
ارایه گزارشی پیرامون معرفی شرکت های دانش بنیان بخش کشاورزی- شرکت کشتیار
بررسی اخبار و رویدادهای حوزه کشاورزی و غذا
حضار در جلسه:
حاضرین در جلسه: اعضا هیات نمایندگان: جناب آقايان؛ عطااله اشرفی اصفهانی- عباس تابش- علی تقوی فر- کاوه زرگران- احمدرضا فرشچیان- حسن فروزان فرد.


نمایندگان تشکلها:---


میهمانان: سرکار خانم‌ ها؛ آمنه صلاحی(اتاق اصناف ایران)- مریم فدایی(معاونت امور کمیسیونها و هیات نمایندگان)- اشرف مرتضایی(کارشناس کمیسیون)- سارا میرشکاری(شرکت کشتیار)- شیما نظری(معاونت علمی و فناوری) و جناب آقایان؛ حسن ابراهیمی، محمدحسین کریمی (دفتر توسعه پایدار و امور فناوری وزارت جهاد کشاورزی)- محمدحسین بهشتی(معاونت علمی و فناوری)- محمدرضا جمشیدی(اقتصاد سبز)- سیدمحسن حسینی(شرکت کشتیار)- محمد فامیل دبیری(اتاق اصناف ایران)- عبداله شهرکی(معاونت برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی)- عباس کشاورز- مجید ولدان(پارک علم و فناوری کشاورزی و منابع طبیعی).:: جلسه مورخه: 1401/04/07

دستور جلسه: بررسی آثار اقتصادی قیمتگذاری دستوری
حضار در جلسه:
اعضا هیات نمایندگان: جناب آقايان؛ عطااله اشرفی اصفهانی- محمدرضا بهزادیان- علی تقوی فر- کاوه زرگران- حسن فروزان فرد.
نمایندگان تشکلها: جناب آقایان؛ سیدمهدی حسینی یزدی(انجمن واردکنندگان سم و کود ایران)- محمدرضا مرتضوی، رشید عزیزپور(کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران)- سیدمحمد میررضوی(سندیکای صنایع کنسرو ایران).

میهمانان: سرکار خانم‌ ها؛ مهرنوش امجدی گلپایگانی(انجمن صنایع لبنی ایران)- مریم خزاعی(معاونت بررسی های اقتصادی)- مریم فدایی(معاونت امور کمیسیون ها و هیات نمایندگان)- اشرف مرتضایی(کارشناس کمیسیون)- فریبا مقصودی(انجمن غلات)- مژگان مومنی(اندیشکده کسب و کار شریف) و جناب آقایان؛ محمد حسن امرالهی(انجمن صنفی کارخانجات ماکارونی ایران)- نوید ایزدپناه(انجمن صنایع لوازم خانگی)- امیرهوشنگ بی-رشک(انجمن روغن نباتی ایران)- صدیف بیک زاده(سازمان حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده)- مجید پیرعلی(انجمن صنایع شوینده، بهداشتی، و آرایش ایران)- محمد حسین تهرانچی(انجمن صنایع لوازم خانگی)- مانی جمشیدی(فودپرس)- نظری دلاور (انجمن قطعه سازان و مجموعه خودرو)- سیامک ربیعی (انجمن روغن و چربی های خوراکی)- علیرضا رسولی(انجمن آردسازان)- سعید رضایی(سندیکا کنسرو ایران)- سعید رضوانی(انجمن صنایع لوازم خانگی)- قربانعلی رفیعی(سازمان حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده)- ارشاد طالبی(انجمن حبوبات ایران)- سید فرزاد طلاکش(فدراسیون طیور ایران)- اسماعیل علیپور یگانه(انجمن غلات ایران)- پیمان فروهر(انجمن آب های معدنی و آشامیدنی ایران)- سیدحمیدرضا کمال علوی(انجمن ماء الشعیر و مالت ایران)- رسول مژده شفق(انجمن صنفی کارخانجات ماکارونی ایران)- جمشید مغازه ای(انجمن شیرینی و شکلات)- محمد مهدی نهاوندی(اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور ایران).

:: جلسه مورخه: 1401/02/20

دستور جلسه: بررسی "آثار جنگ روسیه و اکران بر امنیت غذایی جهان و فرصت ها و چالش‌های ایران"؛
بررسی اخبار و رویدادهای حوزه کشاورزی و غذا.
حضار در جلسه:
حاضرین در جلسه: اعضا هیات نمایندگان: جناب آقايان؛ عطااله اشرفی اصفهانی- عباس تابش- علی تقوی فر- کاوه زرگران- حسن فروزان فرد- احمدرضا فرشچیان- مهدی معصومی اصفهانی
نمایندگان تشکلها: جناب آقایان؛ سیدمحمد میررضوی(سندیکای صنایع کنسرو ایران)- صدر الدین نیاورانی(اتحادیه ملی محصولات کشاورزی).
میهمانان: سرکار خانم‌ ها؛ مریم فدایی(معاونت امور کمیسیون ها و هیات نمایندگان)- اشرف مرتضایی(کارشناس کمیسیون).

:: جلسه مورخه: 1401/02/06

دستور جلسه: بررسی اخبار و رویدادهای حوزه کشاورزی و غذا
بحث و بررسی پیرامون وضعیت مواد غذایی و غلات در جهان
حضار در جلسه:
حاضرین در جلسه: اعضا هیات نمایندگان: اعضا هیات نمایندگان: جناب آقايان؛ علی تقوی فر- کاوه زرگران- حسن فروزان فرد- مهدی معصومی اصفهانی.
نمایندگان تشکلها: جناب آقای سیدمحمد میررضوی(سندیکای صنایع کنسرو ایران).
میهمانان: سرکار خانم‌ ها؛ مریم فدایی(معاونت امور کمیسیون ها و هیات نمایندگان)- اشرف مرتضایی(کارشناس کمیسیون) و جناب آقایان: محمدرضا جمشیدی(ماهنامه اقتصاد سبز)- سیدفرزاد طلاکش(فدراسیون طیور ایران)- عباس کشاورز (مشاور کمیسیون).

:: جلسه مورخه: 1400/12/03

دستور جلسه: بحث و بررسی پیرامون قیمت برنج و علل گرانی آن
بررسی اخبار و رویدادهای حوزه کشاورزی و غذا
حضار در جلسه:
اعضا هیات نمایندگان: جناب آقايان؛ محمدرضا بهزادیان- علی تقوی فر- کاوه زرگران- احمدرضا فرشچیان- حسن فروزان فرد- مهدی معصومی اصفهانی.
نمایندگان تشکلها: جناب آقایان؛ ابوالحسن خلیلی(اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور ایران)- سیدمحمد میررضوی، مسعود بختیاری(سندیکای صنایع کنسرو ایران)- صدر الدین نیاورانی(اتحادیه ملی محصولات کشاورزی).
میهمانان: سرکار خانم‌ ها؛ مریم فدایی(معاونت امور کمیسیون ها و هیات نمایندگان اتاق تهران) -اشرف مرتضایی(کارشناس کمیسیون)و جناب آقایان: علیرضا رسولی(انجمن آردسازان ایران)- جلال طیبان طیبا(اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور ایران)- مسیح کشاورز (انجمن واردکنندگان برنج)- سید اسماعیل یزدان پناه(مرکز بین ‌المللی تجارت و پایانه صادرات برنج ایران).

:: جلسه مورخه: 1400/11/05

دستور جلسه: بحث و بررسی پیرامون طرح قیمت گذاری سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مبنی بر لزوم درج قیمت تولیدکننده روی کالاها در راستای شفاف سازی و جلوگیری از سوءاستفاده احتمالی و تضییع حقوق مصرف کنندگان
بررسی اخبار و رویدادهای حوزه کشاورزی و غذا
حضار در جلسه:
اعضا هیات نمایندگان: جناب آقايان؛ محمدرضا بهزادیان- علی تقوی فر- کاوه زرگران- احمدرضا فرشچیان- حسن فروزان فرد.
نمایندگان تشکلها: جناب آقایان؛ میراسلام تیموری(انجمن صنایع فرآورده های لبنی ایران)- رشید عزیزپور(کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران)- سیدمحمد میررضوی(سندیکای صنایع کنسرو ایران).
میهمانان: سرکار خانم‌ها؛ مریم فدایی(معاونت امور کمیسیون ها و هیات نمایندگان اتاق تهران)- اشرف مرتضایی(کارشناس کمیسیون) و جناب آقایان: مسعود خوانساری(ریاست اتاق تهران)- علیرضا ارجمند(انجمن تولیدکنندگان ماکارونی)- رضا باکری(انجمن صنفی صنایع لبنی ایران)- مسعود بختیاری(سندیکای صنایع کنسرو ایران)- حبیب اله پارسا(انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان ماکارونی)- علیرضا دنیا پیما(انجمن آبمیوه و کنسانتره)- سیامک ربیعی(انجمن و چربیهای خوراکی)- علیرضا رسولی(انجمن آردسازان ایران)- سیدجلال طیباطیبا(اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور ایران)- سیدحمیدرضا کمال علوی(انجمن ماءالشعیر و مالت ایران)- جمشید فروزش(انجمن شوینده آرایشی و بهداشتی)- جمشید مغازه‌ای(انجمن صنایع بیسکویت، شیرینی و شکلات ایران).

:: جلسه مورخه: 1400/10/21

دستور جلسه: بحث و بررسی باقیمانده سموم در محصولات کشاورزی؛ پیامدهای و ارائه راهکار برای برون رفت از آن
بررسی اخبار و رویدادهای حوزه کشاورزی و غذا؛
حضار در جلسه:
اعضا هیات نمایندگان: جناب¬ آقايان؛ محمدرضا بهزادیان- علی تقوی فر- کاوه زرگران- احمدرضا فرشچیان- حسن فروزان فرد.
نمایندگان تشکلها: جناب آقایان؛ سیدمهدی حسینی یزدی(انجمن واردکنندگان سم و کود ایران)- رشید عزیزپور(کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران)- محمدرضا مرتضوی(کانون انجمن های صنایع غذایی ایران)- سیدمحمد میررضوی(سندیکای صنایع کنسرو ایران)- صدر الدین نیاورانی(اتحادیه ملی محصولات کشاورزی).
میهمانان: سرکار خانم‌ها؛ مریم بیاناتی(انیستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور)-مژگان پور مقیم، سولماز چوبکی(سازمان غذا و دارو)- مریم فدایی(معاونت امور کمیسیون ها و هیات نمایندگان اتاق تهران)- اشرف مرتضایی(کارشناس کمیسیون) و جناب آقایان: شهرو اکبری سلطانی، کوروش دانشمند ایرای(سازمان ملی استاندارد ایران)- امیرهوشنگ بیرشک(انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران)- فریبرز جهان تیغی، مسعود گیل آبادی، سید علی وزیری(انجمن تولید کنندگان سموم)- محمدرضا جمشیدی(ماهنامه اقتصاد سبز)- رضا خلیلی یزدی، قاسم رضائیان، محمد علی نژاد، امین فرحبخش(انجمن وارد کنندگان سم و کود ایران)- علیرضا رسولی(انجمن آردسازان ایران)- سید زین العابدین هاشمی(اتحادیه صادرکنندگان خشکبار ایران)- صیاد فرهادی(انجمن تولید کنندگان کودهای کشاورزی)- عباس کشاورز(مشاور کمیسیون)- حمید یدالهی (سازمان حفظ نباتات).

:: جلسه مورخه: 1400/10/07

دستور جلسه: مرور اخبار و رویدادهای حوزه کشاورزی و غذا و صنایع تبدیلی توسط جناب آقای زرگران- 30 دقیقه
نقد و بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ در حوزه کشاورزی و غذا- 90 دقیقه
حضار در جلسه:
اعضا هیات نمایندگان: جناب آقايان؛ محمدرضا بهزادیان- علی تقوی فر- کاوه زرگران- حسن فروزان فرد.
نمایندگان تشکلها: جناب آقایان؛ سیدمهدی حسینی یزدی(انجمن واردکنندگان سم و کود ایران)- محمدرضا مرتضوی(کانون انجمن های صنایع غذایی ایران).
میهمانان: سرکار خانم‌ اشرف مرتضایی(کارشناس کمیسیون) و جناب آقایان: محمدرضا جمشیدی(ماهنامه اقتصاد سبز)-علیرضا رسولی(انجمن آردسازان ایران).

:: جلسه مورخه: 1400/09/24

دستور جلسه: بحث و بررسی پیرامون ملاحظاتی درباره طرح‌های انتقال آب – با حضور دکتر مجتبی فاضلی - عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
اخبار و بررسی مسائل روز
حضار در جلسه:
اعضا هیات نمایندگان: جناب¬ آقايان؛ علی تقوی فر- کاوه زرگران- احمدرضا فرشچیان- حسن فروزان فرد- مهدی معصومی اصفهانی.
نمایندگان تشکلها: جناب آقایان؛ محمدرضا مرتضوی(کانون انجمن های صنایع غذایی ایران)- سیدمحمد میررضوی، مسعود بختیاری(سندیکای صنایع کنسرو ایران)- صدر الدین نیاورانی(اتحادیه ملی محصولات کشاورزی).
میهمانان: سرکار خانم‌ ها؛ فریال مستوفی- مارال تاج میری(فدراسیون صنعت نفت ایران)- بهاره حجتی- مریم خزاعی(معاونت بررسی های اقتصادی اتاق تهران)- سمیه رجایی- منصوره شهسواری- فروزان عبدالهی(انجمن شرکت های مهندسی و ساخت صنایع نفت و نیرو)- اشرف مرتضایی(کارشناس کمیسیون) و جناب آقایان؛ عباس آرگون- رضا پدیدار- احمد صادقیان- حمیدرضا صالحی- مهراد عباد- اکبر افشار(انجمن شرکت های مهندسی و ساخت صنایع نفت و نیرو)- پیام باقری(سندیکای صنعت برق ایران)- مصطفی بهشتی روی(کارشناس بانکی)- سیروس تالاری(مشاور کمیسیون)- علیرضا توکلی کاشی(کانون نهادهای سرمایه گذاری)- وحید حدادیان- محمد جهرمی(کارشناس حوزه انرژی)- محمدرضا جمشیدی(کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی)- علیرضا ساعدی سارخانلو(صندوق توسعه ملی)- محمدرضا دهقانی احمدآباد، فرهنگ قراگوزلو(کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار)- احمد صرامی- سیدامین صدرنژاد(اتحادیه صنایع بازیافت ایران)- سعید طهماسبی- فرهاد فزونی(کارشناس حوزه انرژی)- محمد فاضلی (هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی)- پویا فیروزی(اتاق مشترک بازرگانی ایران و کره جنوبی)- وحید قندچی زاده(انجمن شرکتهای آب شیرین کن)- محسن معلمیان(انجمن ملی لیزینگ)- علیرضا نخستین مرتضوی(انجمن شرکتهای نمایندگی خدمات صنعت بیمه کشور)- مجتبی نقدی(وزارت صنعت، معدن و تجارت)- سام یوسفی- عرفان پورمحمدی.

:: جلسه مورخه: 1400/09/16

دستور جلسه: بحث و بررسی پیرامون توسعه فناوریهای کشاورزی هوشمند و حمایت ها و پشتیبانی از کاهش پیامدهای خشکسالی در سازمان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
حضار در جلسه:
اعضا هیات نمایندگان: جناب آقايان؛ محمدرضا بهزادیان- علی تقوی فر- کاوه زرگران- احمدرضا فرشچیان- حسن فروزان فرد- مهدی معصومی اصفهانی.
نمایندگان تشکلها: جناب آقایان؛ ابوالحسن خلیلی(اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور ایران)- سیدمحمد میررضوی(سندیکای صنایع کنسرو ایران)- صدر الدین نیاورانی(اتحادیه ملی محصولات کشاورزی).
میهمانان: سرکار خانم‌ ها؛ افروز تقی زاده قصاب، راحله ملکیان(مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران)- اشرف مرتضایی(کارشناس کمیسیون) و جناب آقایان: مهران زند(پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری)- محمد حسن توسلی(معاونت برنامه ریزی وزارت نیرو)- جهانگیر پرهمت، سید اسماعیل ربانی، امیرحسین صفرقلی(ستاد توسعه فناوری آب، خشکسالی، فرسایش محیط زیست معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری)- نژاد جهانی(ارزیابی خسارت سازمان مدیریت بحران)- احمد وظیفه(سازمان هواشناسی)

:: جلسه مورخه: 1400/09/02

دستور جلسه: بحث و بررسی پیرامون الزامات توسعه صادرات محصولات کشاورزی ( بخش اول خشکبار: محصولات منتخب پسته، زعفران، کشمش و خرما)، با حضور مدیران وزارت جهاد کشاورزی
بررسی اخبار و رویدادهای حوزه کشاورزی و غذا؛
حضار در جلسه:
اعضا هیات نمایندگان: جناب¬ آقايان؛ محمدرضا بهزادیان- علی تقوی فر- کاوه زرگران- احمدرضا فرشچیان.
نمایندگان تشکلها: جناب آقای؛ سیدمحمد میررضوی(سندیکای صنایع کنسرو ایران).
میهمانان: سرکار خانم‌ ها مریم فدایی(معاونت امور کمیسیون ها و هیات نمایندگان اتاق تهران)- اشرف مرتضایی(کارشناس کمیسیون) و جناب آقایان: محمود بازاری(سازمان توسعه و تجارت ایران)-مجید بازیان، حسین جوانبخش، سید زین العابدین هاشمی(اتحادیه صادرکنندگان خشکبار ایران)- داراب حسنی(امور میوه‌ های سردسیری و خشک معاونت امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی)- امیرحسین زرگرزاده(انجمن خرمای ایران)- موسی خانمرادی (اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور ایران)- محمدعلی رضایی(اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان گیاهان دارویی و فرآورده های غذایی و زعفران ایران)- ولی الله فریادرس(وزارت جهاد کشاورزی).

:: جلسه مورخه: 1400/08/18

دستور جلسه: بحث و بررسی پیرامون خشکسالی و مسائل پیش روی بخش کشاورزی در سال جاری،
بررسی اخبار و رویدادهای حوزه کشاورزی و غذا
حضار در جلسه:
اعضا هیات نمایندگان: جناب آقايان؛ محمدرضا بهزادیان- علی تقوی فر- کاوه زرگران- حسن فروزان فرد- مهدی معصومی اصفهانی.
میهمانان: سرکار خانم‌ ها؛ اشرف مرتضایی(کارشناس کمیسیون)- راحله ملکیان(مرکز ملی مطالعات راهبردی اتاق ایران) و جناب آقایان؛ علیرضا ابراهیمی نورعلی، محمدحسن توسلی(معاونت برنامه ریزی و اقتصادی وزارت نیرو)- جهانگیر پرهمت(ستاد توسعه فناوری آب، خشکسالی، فرسایش محیط زیست معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری)- احمد وظیفه(سازمان هواشناسی).

:: جلسه مورخه: 1400/08/04

دستور جلسه: بحث و بررسی پیرامون بسترهای لازم برای حذف ارز ترجیحی(۴۲۰۰) و راهکارهای جایگزین جهت توسعه زنجیره کشاورزی و غذای کشور( بخش اول: صنایع تبدیلی و غذایی)
بررسی اخبار و رویدادهای حوزه کشاورزی و غذا
حضار در جلسه:
اعضا هیات نمایندگان: جناب آقايان؛ علی تقوی فر- کاوه زرگران- حسن فروزان فرد- مهدی معصومی اصفهانی.
نمایندگان تشکلها: جناب آقایان؛ سیدمهدی حسینی یزدی(انجمن واردکنندگان سم و کود ایران)- ابوالحسن خلیلی(اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور ایران)- محمدرضا مرتضوی(کانون انجمن های صنایع غذایی ایران)- سیدمحمد میررضوی (سندیکای صنایع کنسرو ایران)- صدر الدین نیاورانی(اتحادیه ملی محصولات کشاورزی).
میهمانان: سرکار خانم ها؛ مریم فدایی(معاونت امور کمیسیون ها و هیات نمایندگان اتاق تهران)-‌ اشرف مرتضایی(کارشناس کمیسیون) و جناب آقایان: امید گیلانپور (معاونت توسـعه صـنایع تبـدیلی و کسـب و کارهـای کشاورزی)- رضا باکری (انجمن فرآورده های لبنی ایران)- اسماعیل علیپور یگانه (انجمن غلات ایران)- رشید عزیزپور(کانون انجمن های صنایع غذایی ایران)- امیرهوشنگ بیرشک(انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران)- سید فرزاد طلاکش(انجمن ملی طیور ایران).

:: جلسه مورخه: 1400/07/06

دستور جلسه: صبحانه کاری با وزیر کشاورزی
حضار در جلسه:
اعضا هیات نمایندگان: جناب آقايان؛ محمدرضا بهزادیان- علی تقوی فر- کاوه زرگران- محمدعلی طهماسبی- احمدرضا فرشچیان- حسن فروزان فرد- عباس کشاورز- مهدی معصومی اصفهانی.
نمایندگان تشکلها: جناب آقایان؛ میراسلام تیموری(انجمن صنایع فرآورده های لبنی ایران)- سیدمهدی حسینی یزدی(انجمن واردکنندگان سم و کود ایران)- ابوالحسن خلیلی(اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور ایران)- محمدرضا مرتضوی(کانون انجمن های صنایع غذایی ایران)- سیدمحمد میررضوی، مسعود بختیاری(سندیکای صنایع کنسرو ایران)- صدر الدین نیاورانی(اتحادیه ملی محصولات کشاورزی).
میهمانان: سرکار خانم‌ اشرف مرتضایی(کارشناس کمیسیون) و جناب آقایان: فرهاد آگاهی(فدراسیون واردات ایران)- امیرهوشنگ بیرشک(انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران)- علیرضا رسولی(انجمن آردسازان ایران)-محمدحسن شمس فرد(اتحادیه صادرکنندگان خشکبار ایران)- سید فرزاد طلاکش(انجمن ملی طیور ایران)- محمد فراهانی(انجمن واردکنندگان مواد غذایی و آشامیدنی)- محسن لزومیان(اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان نان ایران)- جمشید مغازه‌ای(انجمن صنایع بیسکویت، شیرینی و شکلات ایران)- غلامرضا ملکی(امور تشکلها و مسئولیتهای اجتماعی اتاق).

:: جلسه مورخه: 1400/06/16

دستور جلسه: بررسی الزامات تحقق برنامه های وزیر محترم جهاد کشاورزی از دیدگاه بخش خصوصی
بررسی اخبار و رویدادهای حوزه کشاورزی و غذا؛
حضار در جلسه:
اعضا هیات نمایندگان: جناب آقايان؛ محمدرضا بهزادیان- علی تقوی فر- کاوه زرگران- احمدرضا فرشچیان- حسن فروزان فرد- عباس کشاورز- مهدی معصومی اصفهانی.
نمایندگان تشکلها: جناب آقایان؛ سیدمهدی حسینی یزدی(انجمن واردکنندگان سم و کود ایران)- ابوالحسن خلیلی(اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور ایران)- سیدمحمد میررضوی(سندیکای صنایع کنسرو ایران).
میهمانان: سرکار خانم‌ ها: مریم فدایی(معاون امور کمیسیون ها و هیات نمایندگان اتاق تهران)- اشرف مرتضایی(کارشناس کمیسیون) و جناب آقایان:مسعود بختیاری(اتحادیه صادرکنندگان گیاهان دارویی و فرآورده¬های غذایی)- علیرضا رضایی- مهدی شهابی- سید فرزاد طلاکش (انجمن ملی طیور ایران).

:: جلسه مورخه: 1400/06/02

دستور جلسه: بحث و بررسی پیرامون صادرات محصولات کشاورزی و غذایی چالش ها و فرصت ها؛
بررسی اخبار و رویدادهای حوزه کشاورزی و غذا؛
حضار در جلسه:
اعضا هیات نمایندگان: جناب آقايان؛ محمدرضا بهزادیان- علی تقوی فر-کاوه زرگران- احمدرضا فرشچیان- حسن فروزان فرد- عباس کشاورز- مهدی معصومی اصفهانی.
نمایندگان تشکلها: جناب آقایان؛ سیدمهدی حسینی یزدی(انجمن واردکنندگان سم و کود ایران)- ابوالحسن خلیلی(اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور ایران)-
میهمانان: سرکار خانم ها‌؛ مریم فدایی(معاونت أمور کمیسیون ها و هیات نمایندگان اتاق تهران)- اشرف مرتضایی(کارشناس کمیسیون)- سوسن نعمتی زاد و جناب آقایان؛ سید فرزاد طلاکش(انجمن تولیدکنندگان تخم مرغ شناسنامه دار ایران)- رحیمی- علیرضا محمدی.

:: جلسه مورخه: 1400/05/19

دستور جلسه: تدوین "نقشه راه و برنامه های راهبردی کمیسیون" در دو ساله 1401-1400؛
تعیین نمایندگان دولتی و سایر تشکل‌ها به عنوان میهمانان مدعو در جلسات؛
بررسی اخبار و رویدادهای حوزه کشاورزی و غذا؛
حضار در جلسه:
اعضا هیات نمایندگان: جناب آقايان؛ محمدرضا بهزادیان- علی تقوی فر-کاوه زرگران - احمدرضا فرشچیان- حسن فروزان فرد- عباس کشاورز- مهدی معصومی اصفهانی.
نمایندگان تشکلها: جناب آقایان؛ سیدمهدی حسینی یزدی(انجمن واردکنندگان سم و کود ایران)- ابوالحسن خلیلی(اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور ایران)- محمدعلی‌ رضایی(اتحادیه صادرکنندگان گیاهان دارویی و فرآورده‌ های غذایی)- محمدرضا مرتضوی(کانون انجمن های صنایع غذایی ایران)- سیدمحمد میررضوی(سندیکای صنایع کنسرو ایران)- صدر الدین نیاورانی(اتحادیه ملی محصولات کشاورزی).
میهمانان: سرکار خانم‌؛ مریم فدایی(معاونت أمور کمیسیون ها و هیات نمایندگان اتاق تهران)- اشرف مرتضایی(کارشناس کمیسیون) و جناب آقای مهدی شهابی.

:: جلسه مورخه: 1400/04/08

دستور جلسه: انتخابات هیئت رئیسه کمیسیون
حضار در جلسه:
سرکار خانم سیده فاطمه مقیمی و جناب آقایان؛ محمدرضا بهزادیان- علی تقوی فر-کاوه زرگران- احمدرضا فرشچیان- حسن فروزان فرد- مهدی معصومی اصفهانی.
نمایندگان تشکلها: جناب آقایان؛ میراسلام تیموری (انجمن صنایع فرآورده های لبنی ایران)- سیدمهدی حسینی یزدی(انجمن واردکنندگان سم و کود ایران)- ابوالحسن خلیلی(اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور ایران)- محمدرضا مرتضوی (کانون انجمن های صنایع غذایی ایران)- سیدمحمد میررضوی(سندیکای صنایع کنسرو ایران)- صدر الدین نیاورانی(اتحادیه ملی محصولات کشاورزی).

:: جلسه مورخه: 1400/02/21

دستور جلسه: بررسی و جمعبندی گزارش نهایی يك شوري كميسيون كشاورزي آب و منابع طبيعي و محيط زيست مجلس شوراي اسلامي.
بررسی اخبار و رویدادهای حوزه کشاورزی و غذا
حضار در جلسه:
اعضا هیات نمایندگان: جناب آقایان؛ علی تقوی فر- احمدرضا فرشچیان- حسن فروزان‌فرد- مهدی معصومی اصفهانی.
نمایندگان تشکل‌ها: جناب آقایان: سیدمهدی حسینی یزدی (انجمن واردکنندگان سم و کود ایران)- عباس حاجی زاده- ابوالحسن خلیلی، طیبان طیبا(اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور ایران)- مشایخی، محمدعلی رضایی، مسعود بختیاری(اتحادیه صادرکنندگان گیاهان دارویی و فرآورده های غذایی)- رشید عزیزپور(کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران)- صدر الدین نیاورانی(اتحادیه ملی محصولات کشاورزی ایران).
میهمانان: سرکار خانم‏‌ها؛ مریم فدایی(معاونت امورکمیسیونها و هیأت نمایندگان اتاق تهران)، فاطمه توفیق(کارشناس کمیسیون)- جناب آقایان؛ امیرهوشنگ بیرشک(انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران)- لطف‌اله سعیدی(وزارت جهاد کشاورزی)- سید فرزاد طلاکش (انجمن ملی طیور ایران)- علیرضا رسولی(انجمن آردسازان ایران)- محمد فراهانی(انجمن واردکنندگان مواد غذایی و آشامیدنی)- مهدی شهابی جلال.

:: جلسه مورخه: 1400/02/07

دستور جلسه: تاثير افزايش نرخ تعرفه هاي گمركي واردات بر روي مواد اوليه بخصوص صنايع غذايي.
گزارش يك شوري كميسيون كشاورزي آب و منابع طبيعي و محيط زيست مجلس شوراي اسلامي.
بررسی اخبار و رویدادهای حوزه کشاورزی و غذا
حضار در جلسه:
اعضا هیات نمایندگان: جناب آقایان؛ علی تقوی فر- احمدرضا فرشچیان- حسن فروزان‌فرد- عباس کشاورز - محمدحسین شریعتمدار- مهدی معصومی اصفهانی.
نمایندگان تشکل‌ها: جناب آقایان- محمدعلی‌ رضایی، مسعود بختیاری(اتحادیه صادرکنندگان گیاهان دارویی و فرآورده‌ های غذایی)- ابوالحسن خلیلی (اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور ایران)- محمدعلی رضایی(اتحادیه صادرکنندگان گیاهان دارویی و فرآورده¬های غذایی)- صدرالدین نیاورانی(اتحادیه ملی محصولات کشاورزی ایران) - رشید عزیزپور(کانون انجمن‏های صنایع غذایی ایران).
میهمانان: سرکار خانم‏‌ها؛ مریم فدایی(معاونت امورکمیسیونها و هیأت نمایندگان اتاق تهران)، فاطمه توفیق(کارشناس کمیسیون)- سهیلا عادل زاده، مریم کریمی(اداره استاندارد)–جناب آقایان؛ امیرهوشنگ بیرشک(انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران)- لطف‌اله سعیدی(وزارت جهاد کشاورزی)- یوسف صادقیان(سازمان غذا و دارو)- سید فرزاد طلاکش (انجمن ملی طیور ایران)- مشکین فام(اداره استاندارد)-علی فارغی- مهدی قائمیان، (سازمان جهاد کشاورزی استان).

:: جلسه مورخه: 1399/12/23

دستور جلسه: جمع بندی عملکرد یک ساله کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی؛
بررسی اخبار و رویدادهای حوزه کشاورزی و غذا.
حضار در جلسه:
اعضا هیات نمایندگان: جناب آقایان؛ علی تقوی فر- احمدرضا فرشچیان- حسن فروزان‌فرد- محمدحسین شریعتمدار- مهدی معصومی اصفهانی.
نمایندگان تشکل‌ها: جناب آقایان؛ سیدمهدی حسینی یزدی (انجمن واردکنندگان سم و کود ایران)- محمدعلی‌ رضایی، ایمان مشایخی، بختیاری(اتحادیه صادرکنندگان گیاهان دارویی و فرآورده‌ های غذایی)- سیامک شهریاری (اتحادیه صادرکنندگان خشکبار ایران)-
میهمانان: سرکار خانم‏‌ها؛ مریم فدایی(معاونت امورکمیسیونها و هیأت نمایندگان اتاق تهران)، فاطمه توفیق(کارشناس کمیسیون) –سوسن نعمتی زاده و جناب آقایان؛ فرهاد آگاهی(فدراسیون واردات ایران)- امیرهوشنگ بیرشک(انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران)- علیرضا رسولی(انجمن آردسازان ایران)- محمد فراهانی (انجمن واردکنندگان موادغذایی و آشامیدنی).

:: جلسه مورخه: 1399/12/17

دستور جلسه: بررسی موضوع وارده از انجمن تولیدکنندگان افزودنیهای صنایع غذایی درخصوص درخواست کاهش زمان دوره بررسی مستندات مالیاتی؛نامه شماره ثبت 13536
جمع بندی عملکرد یک ساله کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی

:: جلسه مورخه: 1399/11/14

دستور جلسه: بحث و بررسی پیرامون مسائل و مشکلات حوزۀ کشاورزی با حضور جناب آقای بیک زاده، مدیرکل دفتر خدمات بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت؛
بررسی اخبار و رویدادهای حوزه کشاورزی و غذا
حضار در جلسه:
حاضرين محترم جلسه: اعضا هیات نمایندگان: جناب آقایان؛ علی تقوی فر- احمدرضا فرشچیان- حسن فروزان‌فرد- محمدحسین شریعتمدار-عباس کشاورز- مهدی معصومی اصفهانی.
نمایندگان تشکل‌ها: جناب آقایان؛ سیدمهدی حسینی یزدی (انجمن واردکنندگان سم و کود ایران)- محمدعلی‌ رضایی، ایمان مشایخی(اتحادیه صادرکنندگان گیاهان دارویی و فرآورده‌ های غذایی)- سیامک شهریاری (اتحادیه صادرکنندگان خشکبار ایران)- رشید عزیزپور(کانون انجمن‏های صنایع غذایی ایران)- صدرالدین نیاورانی(اتحادیه ملی محصولات کشاورزی ایران).
میهمانان: سرکار خانم‏‌ها؛ مریم فدایی(معاونت امورکمیسیونها و هیأت نمایندگان اتاق تهران)، فاطمه توفیق(کارشناس کمیسیون) – لیلا اورجلو(وزارت صمت)-سوسن نعمتی زاده و جناب آقایان؛ صدیف بیک زاده(دفتر امور خدمات بازرگانی وزارت صمت)- فرهاد آگاهی(فدراسیون واردات ایران)- علیرضا رسولی(انجمن آردسازان ایران)- لطف اله سعیدی(وزارت جهاد کشاورزی)-محمد فراهانی، محمد سامانی، امیرعباس ولی(انجمن واردکنندگان موادغذایی و آشامیدنی)- جمشید مغازه ای(انجمن صنایع بیسکویت، شیرینی و شکلات ایران)- علی فارغی.

:: جلسه مورخه: 1399/10/16

دستور جلسه: بحث و بررسی پیرامون موضوع حذف مالیات برارزش افزوده و معافیت مالیاتی تولیدکنندگان صنایع غذایی (نامه شماره ثبت 9987)
بررسی اخبار و رویدادهای حوزه کشاورزی و غذا
حضار در جلسه:
حاضرين محترم جلسه: اعضا هیات نمایندگان: جناب آقایان؛ احمدرضا فرشچیان- حسن فروزان‌فرد- محمدحسین شریعتمدار-عباس کشاورز- مهدی معصومی اصفهانی.
نمایندگان تشکل‌ها: جناب آقایان؛ سیدمهدی حسینی یزدی (انجمن واردکنندگان سم و کود ایران)- محمدعلی‌رضایی، ایمان مشایخی (اتحادیه صادرکنندگان گیاهان دارویی و فراورده‌های غذایی)- رشید عزیزپور (کانون انجمن‏های صنایع غذایی ایران)- صدرالدین نیاورانی (اتحادیه ملی محصولات کشاورزی ایران).
میهمانان: سرکار خانم‏‌ها؛ مریم فدایی(معاونت امورکمیسیونها و هیأت نمایندگان اتاق تهران)، فاطمه توفیق (کارشناس کمیسیون) – سوسن نعمتی زاده و جناب آقایان؛ هومن حاجی پور، پیمان دارابیان(اتاق تهران) پرویز جهانگیری، مجید افلاکی بنی(انجمن تولیدکنندگان افزودنی های صنایع غذایی)- امیرهوشنگ بیرشک(انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران)- علیرضا رسولی(انجمن آردسازان ایران)- مهدی قائمیان(سازمان جهاد کشاورزی استان)- سید محمد میررضوی(سندیکای صنایع کنسرو ایران) علی فارغی- مهدی شهابی.

:: جلسه مورخه: 1399/10/02

دستور جلسه: بحث و بررسی پیرامون موضوع حذف مالیات برارزش افزوده و معافیت مالیاتی تولیدکنندگان صنایع غذایی (نامه شماره ثبت 9987)
بررسی موضوع کشاورزی قراردادی در حوزه بازاررسانی و صادرات محصولات کشاورزی گواهی شده (نامه شماره ثبت 10015)
بررسی اخبار و رویدادهای حوزه کشاورزی و غذا
حضار در جلسه:
اعضا هیات نمایندگان: جناب آقایان؛ علی تقوی فر- احمدرضا فرشچیان- حسن فروزان‌فرد- محمدحسین شریعتمدار-عباس کشاورز- مهدی معصومی اصفهانی.
نمایندگان تشکل‌ها: جناب آقایان: محمدعلی‌رضایی، ایمان مشایخی (اتحادیه صادرکنندگان گیاهان دارویی و فراورده‌های غذایی)- سیامک شهریاری (اتحادیه صادرکنندگان خشکبار ایران)- رشید عزیزپور (کانون انجمن‏های صنایع غذایی ایران)- صدرالدین نیاورانی (اتحادیه ملی محصولات کشاورزی ایران).
میهمانان: سرکار خانم‏‌ها؛ فاطمه توفیق (کارشناس کمیسیون) - لیلا سرابیان(محیط زیست و سلامت غذا) و جناب آقایان؛ محمد بهرو- پرویز جهانگیری، افلاکی(انجمن تولیدکنندگان افزودنی های صنایع غذایی)- علیرضا رفیعی پور(وزارت جهاد کشاورزی)- سید فرزاد طلاکش(انجمن ملی طیور ایران)- علی فارغی.

:: جلسه مورخه: 1399/08/06

دستور جلسه: بحث و بررسی پیرامون موضوعات تسهیل تجارت و گمرکات مربوط به زنجیرۀ تأمین مواد غذایی و محصولات کشاورزی با هدف ارتقاء کیفیت نگهداری مواد غذایی و توسعه صادرات آنها؛
ارائه گزارش درخصوص روند شناسایی قوانین مخل و زائد کسب و کار جهت طرح در هیأت ها مقررات زدایی در راستای انعقاد تفاهم نامه با وزارت امور اقتصادی و دارایی
بررسی اخبار و رویدادهای حوزه کشاورزی و غذا.
حضار در جلسه:
اعضا هیات نمایندگان: جناب آقایان؛ علی تقوی¬فر- احمدرضا فرشچیان- حسن فروزان‌فرد- محمدحسین شریعتمدار-عباس کشاورز- محمدعلی طهماسبی- مهدی معصومی اصفهانی.
نمایندگان تشکل‌ها: جناب آقایان: محمدعلی‌رضایی، ایمان مشایخی (اتحادیه صادرکنندگان گیاهان دارویی و فراورده‌های غذایی)- رشید عزیزپور (کانون انجمن‏های صنایع غذایی ایران)- صدرالدین نیاورانی (اتحادیه ملی محصولات کشاورزی ایران).
میهمانان: سرکار خانم‏‌ها؛ فاطمه توفیق (کارشناس کمیسیون) و جناب آقایان؛ امیرهوشنگ بیرشک(انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران)- علیرضا رسولی (انجمن آرد سازان ایران)- محمد ترکیان (سازمان جهاد کشاورزی استان).

:: جلسه مورخه: 1399/07/22

دستور جلسه: ارائه گزارش درخصوص روند شناسایی قوانین مخل و زائد کسب و کار جهت طرح در هیأت مقررات زدایی در راستای انعقاد تفاهم نامه با وزارت امور اقتصادی و دارایی
معرفی فعالیت های موسسه آموزش آیتک به منظور بررسی زمینه های همکاری متقابل و استفاده از رهنمود های اعضای محترم کمیسیون در جهت گیری فعالیت های آتی موسسه آموزش آیتک منطبق بر نیازهای آموزشی کمیسیون ها
بحث پیرامون سند تحقیقاتی باقیمانده سموم در محصولات کشاورزی
بررسی اخبار و رویدادهای حوزه کشاورزی و غذا
حضار در جلسه:
اعضا هیات نمایندگان: جناب آقایان؛ علی تقوی فر- احمدرضا فرشچیان- حسن فروزان‌فرد- عباس کشاورز- مهدی معصومی اصفهانی.
نمایندگان تشکلها: جناب آقایان: سید مهدی حسینی یزدی(انجمن واردکنندگان سم و کود ایران)- ابوالحسن خلیلی(اتحادیه واردکنندگان نهاده‏های دام و طیور ایران)-محمدعلی‌رضایی(اتحادیه صادرکنندگان گیاهان دارویی و فراورده‌های غذایی)- سیامک شهریاری (اتحادیه صادرکنندگان خشکبار ایران)- صدرالدین نیاورانی (اتحادیه ملی محصولات کشاورزی ایران).
میهمانان: سرکار خانم‏‌ها؛ فاطمه توفیق (کارشناس کمیسیون) و جناب آقایان؛ فرهاد آگاهی(فدراسیون واردات ایران)- امیرهوشنگ بیرشک(انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران)- وحید تقی خانی (مؤسسه آیتک)- میراسلام تیموری(انجمن صنایع فرآورده های لبنی ایران)- هومن حاجی‏پور(معاونت کسب‏وکار اتاق تهران)- شریف(وزارت جهاد کشاورزی)- شهابی- سید فرزاد طلاکش (انجمن ملی طیور ایران)- عباسعلی عامری(سازمان جهاد کشاورزی استان تهران)- محمد حسین عزیزی(سازمان غذا و دارو)- مظفری(وزارت جهاد کشاورزی).

:: جلسه مورخه: 1399/07/08

دستور جلسه: جمع بندی بررسی درخصوص باقیمانده سموم و آفت کش ها در محصولات کشاورزی
بحث و بررسی پیرامون مشکلات صنایع طیور؛
بررسی اخبار و رویدادهای حوزه کشاورزی و غذا
حضار در جلسه:
حاضرين محترم جلسه: اعضا هیات نمایندگان: جناب آقایان؛ احمدرضا فرشچیان- محمدحسین شریعتمدار- مهدی معصومی اصفهانی- محمدعلی طهماسبی- حسن فروزان‌فرد- عباس کشاورز- علی تقوی فر.
نمایندگان تشکل‌ ها: محمدعلی‌رضایی(اتحادیه صادرکنندگان گیاهان دارویی و فراورده‌های غذایی)- سیامک شهریاری (اتحادیه صادرکنندگان خشکبار ایران)- صدرالدین نیاورانی (اتحادیه ملی محصولات کشاورزی ایران)- سید مهدی حسینی یزدی (انجمن واردکنندگان سم و کود ایران)- ابوالحسن خلیلی(اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور ایران)- علیرضا رسولی (انجمن آرد سازان ایران).
میهمانان: سرکار خانم‏‌ها؛ فاطمه توفیق (کارشناس کمیسیون) جناب آقایان؛ محسن رشید فرخی (انجمن ملی خرمای ایران)- سید فرزاد طلاکش (انجمن ملی طیور ایران)- لطف‌اله سعیدی(وزارت جهاد کشاورزی)- وحید تقی خانی (مؤسسه آیتک).

:: جلسه مورخه: 1399/06/11

دستور جلسه: بحث و بررسی در خصوص چالش‌های موجود در زمینه صادرات محصولات کشاورزی
بررسی اخبار و رویدادهای حوزه کشاورزی و غذا
حضار در جلسه:
جناب آقایان؛ احمدرضا فرشچیان- محمدحسین شریعتمدار- مهدی معصومی اصفهانی- محمدعلی طهماسبی- حسن فروزان‌فرد.
نمایندگان تشکل‌ها: محمدعلی‌رضایی(اتحادیه صادرکنندگان گیاهان دارویی و فراورده‌های غذایی)- سیامک شهریاری (اتحادیه صادرکنندگان خشکبار ایران)- صدرالدین نیاورانی (اتحادیه ملی محصولات کشاورزی ایران).
میهمانان: سرکار خانم‏‌ها؛ فاطمه توفیق (کارشناس کمیسیون) جناب آقایان؛ عباس کشاورز (وزارت جهاد کشاورزی)- محسن رشید فرخی (انجمن ملی خرمای ایران).

:: جلسه مورخه: 1399/04/16

دستور جلسه: بحث و بررسی در خصوص سازوکار ایجاد تشکل فراگیر حوزه طیور
بررسی اخبار و رویدادهای حوزه کشاورزی و غذا؛

:: جلسه مورخه: 1399/04/03

دستور جلسه: بحث و بررسی در خصوص مسائل و مشکلات شرکت‌های تولیدی صنایع تبدیلی با حضور جناب آقاي دکتر امید گیلانپور، معاون محترم صنایع تبدیلی و توسعه کسب و کارهای کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی؛
بررسی اخبار و رویدادهای حوزه کشاورزی و غذا؛
حضار در جلسه:
اعضا هیات نمایندگان: جناب آقایان؛ احمدرضا فرشچیان - حسن فروزان‌فرد- علی تقوی فر- حسن رکنی.
نمایندگان تشکل‌ها: رضا باکری (انجمن صنایع فرآوردههای لبنی ایران)- ایمان مشایخی، محمدعلی رضایی (اتحادیه صادرکنندگان گیاهان دارویی و فراورده‌های غذایی)- صدرالدین نیاورانی (اتحادیه ملی محصولات کشاورزی ایران)- علیرضا رسولی (انجمن آردسازان ایران)- سیامک شهریاری (اتحادیه صادرکنندگان خشکبار ایران).
میهمانان: سرکار خانم‏‌ها؛ فاطمه توفیق (کارشناس کمیسیون)- سارا صدر (کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران) جناب آقایان؛ جمال حسین‌زاده ظروفچی (انجمن صنایع فرآورده‌های گوشتی ایران)- کامیار منتصر (انجمن واردکنندگان دارو، افزودنی و مواد بیولوژیک دام)- فرهاد آگاهی (انجمن واردکنندگان فرآورده های خام دامی)- محمد فراهانی (انجمن واردکنندگان مواد غذایی و آشامیدنی)- مجید محسنیان (کانون سراسری مرغ تخمگذار ایران)- عباس حاجی‌زاده- سید محمد میررضوی (سندیکای کنسرو ایران)- امیرهوشنگ بیرشک (انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران)- عباس عبدی اسجره (شرکت بالک)- محمد شه‌رضایی (شرکت بهشهر)- ابوالحسن خلیلی (شرکت کشت و صنعت شمال)- حسن خلخالی (شرکت مارگارین).

:: جلسه مورخه: 1399/03/20

دستور جلسه: بحث و بررسی در خصوص تامین منابع مالی واحدهای تولیدی کشاورزی و صنایع تبدیلی با حضور جناب آقای دکتر خدارحمی، مدیر عامل محترم بانک کشاورزی؛
بررسی اخبار و رویدادهای حوزه کشاورزی و غذا
حضار در جلسه:
اعضا هیات نمایندگان: جناب آقایان؛ احمدرضا فرشچیان - حسن فروزان‌فرد- مهدی معصومی اصفهانی- علی تقوی فر- حسن رکنی.
نمایندگان تشکل‌ها: ایمان مشایخی (اتحادیه صادرکنندگان گیاهان دارویی و فراورده‌های غذایی)- صدرالدین نیاورانی (اتحادیه ملی محصولات کشاورزی ایران)- سید مهدی حسینی‌یزدی (اتحادیه واردکنندگان سم و کود ایران)- علیرضا رسولی(انجمن آردسازان ایران).
میهمانان: سرکار خانم‏‌ها؛ فاطمه توفیق (کارشناس کمیسیون)- مرضیه مرادی (وزارت صمت) جناب آقایان؛ لطف‌اله سعیدی (وزارت جهاد کشاورزی)- جمال حسین‌زاده ظروفچی (شرکت تعاونی وطن)- کامیار منتصر (انجمن واردکنندگان دارو، افزودنی و مواد بیولوژیک دام)- فرهاد آگاهی (انجمن واردکنندگان فرآورده های خام دامی)- محمدعلی مصطفی‌لو (اتحادیه سراسری باغداران کشور)- محمد فراهانی (انجمن واردکنندگان مواد غذایی و آشامیدنی)- مجید رزم‌آذر (انجمن صنفی تولیدکنندگان کودهای کشاورزی ایران)- محسن رشید فرخی ( انجمن ملی خرمای ایران)- سید فرزاد طلاکش (کانون سراسری مرغ تخمگذار ایران)- محمدرضا صدیق‌پور (انجمن صنفی تولیدکنندگان جوجه یک‌روزه)- سید زین‌العابدین هاشمی (رییس محترم انجمن صادرکنندگان خشکبار ایران)- علی اکبر خدایی (اتحادیه صادرکنندگان آبزیان ایران)- هومن حاجی‌پور (معاون محترم کسب و کار اتاق تهران)- غلامحسین ملک‌لو (مشاور امور بانکی اتاق تهران).

:: جلسه مورخه: 1399/02/27

دستور جلسه: ادامه بحث و بررسی پیرامون مشکلات موجود در صنعت مرغداری کشور و شناسایی راهکارهای برون رفت از آن؛
بررسی اخبار و رویدادهای حوزه کشاورزی و غذا؛
حضار در جلسه:
اعضا هیات نمایندگان: جناب آقایان؛ احمدرضا فرشچیان - حسن فروزان‌فرد- مهدی معصومی اصفهانی- حسن رکنی.
نمایندگان تشکل‌ها: -
میهمانان: سرکار خانم‏؛ فاطمه توفیق (کارشناس کمیسیون) جناب آقایان؛ محمد صادقی، محمد بهرو (اتاق بازرگانی اصفهان)- سید فرزاد طلاکش (کانون سراسری انجمن‌های صنفی مرغ تخم‌گذار)- غلامعلی فارغی( انجمن ملی صنایع طیور ایران)- رضا ترکاشوند (اتحادیه مرکزی مرغداران میهن)- محمدعلی کمالی (اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی ایران).

:: جلسه مورخه: 1399/02/23

دستور جلسه: بحث و بررسی پیرامون مشکلات موجود در صنعت مرغداری کشور و شناسایی راهکارهای برون رفت از آن؛
بحث و بررسی پیرامون تاثیرات اقتصادی ناشی از بروز ویروس کرونا بر عملکرد صنعت مرغداری کشور؛
بررسی اخبار و رویدادهای حوزه کشاورزی و غذا؛
حضار در جلسه:
اعضا هیات نمایندگان: جناب آقایان؛ احمدرضا فرشچیان - حسن فروزان‌فرد- مهدی معصومی اصفهانی- حسین شیرزاد- مهدی کاظم نژاد.
نمایندگان تشکل‌ها: جناب آقایان: محمدعلی‌رضایی، ایمان مشایخی (اتحادیه صادرکنندگان گیاهان دارویی و فراوردههای غذایی)- صدرالدین نیاورانی (اتحادیه ملی محصولات کشاورزی ایران)- سید مهدی حسینی‌یزدی (اتحادیه واردکنندگان سم و کود ایران).
میهمانان: سرکار خانم‏؛ فاطمه توفیق (کارشناس کمیسیون) جناب آقایان؛ لطف‌اله سعیدی (وزارت جهاد کشاورزی)- محمد صادقی، محمد بهرو (اتاق بازرگانی اصفهان)- آقای کاکاوند (سازمان توسعه تجارت)- سید فرزاد طلاکش(کانون سراسری انجمن‌های صنفی مرغ تخم‌گذار)- علی صابری (انجمن تولیدکنندگان زنجیره ای گوشت مرغ)- غلامعلی فارغی( انجمن ملی صنایع طیور ایران)- حسین شعبانی (اتحادیه مرغداران البرز)- مهدی شهابی.

:: جلسه مورخه: 1399/02/09

دستور جلسه: بحث و بررسی پیرامون اقدامات لازم برای تحقق شعار سال ۹۹ با نام "جهش تولید"
بررسی لازم اقدامات ممکن، جهت کاهش آسیب اقتصادی ناشی از شیوع ویروس "کرونا"؛
بررسی اخبار و رویدادهای حوزه کشاورزی و غذا؛

:: جلسه مورخه: 1398/11/16

دستور جلسه: بحث و بررسي پيرامون نحوه نقل و انتقال پول در صادرات و واردات كالاهاي كشاورزي، غذايي، دارو و تجهيزات پزشكي با كمك بانك خاورميانه
اخبار و بررسی مسائل روز
حضار در جلسه:
اعضا هیات نمایندگان: جناب آقایان؛ علی تقوی¬فر- محمدحسین شریعتمدار- احمدرضا فرشچیان - حسن رکنی- حسن فروزان‌فرد- مهدی معصومی اصفهانی.


نمایندگان تشکل‌ها: جناب آقایان: رضا باکری (انجمن صنایع فرآورده¬های لبنی ایران)- ایمان مشایخی (اتحادیه صادرکنندگان گیاهان دارویی و فراورده¬های غذایی).


میهمانان: سرکار خانم‏ها؛ فریال مستوفی- فاطمه توفیق(کارشناس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی)- سارا صدر(کانون انجمن‏های صنایع غذایی ایران)- مهناز علی‏آبادی(سندیکای صنعت برق ایران) و جناب آقایان؛ عباس آرگون- احمد صادقیان- حمیدرضا صالحی- محمدرضا فیاض- مهدی کاظم نژاد- محمد لاهوتی- لطف اله سعیدی- هومن حاجی‏پور(معاونت کسب و کار اتاق تهران)- موسی احمدزاده(انجمن واردکنندگان عطر و ادکلن ایران)- امیرهوشنگ بیرشک(انجمن صنفی روغن نباتی ایران)- سیدمهدی بنی‏طبا، مهدی رزم‏آهنگ(مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی)- پیمان پارسا(شرکت راهکار فناور لوتوس)- علیرضا توکلی کاشی(کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران)- حسن ثاقب(موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی وزارت صمت)- عباس خالقی تبار(سازمان توسعه تجارت ایران)- رضا خادمی(لوله گستر خادمی)- محمد خامدی، ولی‏اله فریادرس(وزارت جهاد کشاورزی)- علی اکبر خدایی(اتحادیه تولید و تجارت آبزیان ایران)- علیرضا رسولی(انجمن آردسازان ایران)- علی اکبر شامانی(دفتر صادرات گمرک ج.ا.ا)- سیامک شهریاری(اتحادیه صادرکنندگان خشکبار ایران)- موسی طاهری(انجمن شرکتهای مهندسی، پیمانکاری نفت و گاز و پتروشیمی)- محمد مهدی طباطبایی، جمشید نفر(کنفدراسیون صادرات ایران)- محسن رشید فرخی(انجمن ملی خرمای ایران)- پرویز عقیلی کرمانی(بانک خاورمیانه)- حسن علایی(انجمن جوانان کارآفرین ایران)- پویا فیروزی(اتاق مشترک ایران و کره جنوبی)- فرهنگ قراگوزلو (كانون كارگزاران بورس و اوراق بهادار)- حسن کاظمی(انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران)- علیرضا کیانی(انجمن صنایع شوینده، آرایشی و بهداشتی)- محمدعلی رضائی(اتحادیه صادرکنندگان گیاهان دارویی و فرآورده‏های غذایی)- محمدهادی موقعی(انجمن ملی لیزینگ)- علی میرعبداله(انجمن کارگزاران گمرکی)- علی اصغر نوری(شرکت سازوکار ویژه تجارت و تامین و تامین مالی ایران و اروپا (اینستکس)- سید زین‏العابدین هاشمی(اتحادیه صادرکنندگان خشکبار ایران).:: جلسه مورخه: 1398/11/01

دستور جلسه: بحث و بررسی در خصوص تامین مواد اولیه صنایع غذایی با حضور دکتر شانه‌ساز، رئیس محترم سازمان غذا و دارو؛
بررسی اخبار و رویدادهای حوزه کشاورزی و غذا؛
حضار در جلسه:
اعضاء هیأت نمایندگان: سرکار خانم هاله حامدی‏فر و جناب آقایان؛ محمود نجفی عرب- ناصر ریاحی.
نمایندگان تشکل‌ها: جناب آقایان؛ ابوالفتح صانعی(اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی).
میهمانان: سرکار خانم‌ها‌: مریم حیدری (اتحادیه واردکنندگان دارو)- مریم تاج‌آبادی (انجمن پروبیوتیک) و جناب آقایان: غلامحسین مهرعلیان (سازمان غذا و دارو)- مرتضی آذرنوش(گروه دارویی شفایاب)- محمد عبده‌زاده- حمیدرضا محمدی (فدراسیون اقتصاد سلامت)- امیرحسین معینی زندی، امین همایون‌فرد (اتحادیه واردکنندگان دارو)- حمیدرضا راسخ، سعید طاهری(مشاور کمیسیون)- حسن شکوهی (اتحادیه واردکنندگان مکمل)- بردیا فرزام‌فر (مدوک زیست دارو)- سید سجاد حسینی- پیام دیندوست- پیمان چاوش‌زاده (داروسازی بهستان).

:: جلسه مورخه: 1398/10/24

دستور جلسه: بحث و بررسی در خصوص مشکلات صادرات کالاهای کشاورزی و جایگاه تشکل‌های صادراتی این حوزه در کشور؛
بررسی اخبار و رویدادهای حوزه کشاورزی و غذا؛
حضار در جلسه:
اعضا هیات نمایندگان: جناب آقایان؛ علی تقوی فر- احمدرضا فرشچیان - حسن رکنی.
نمایندگان تشکل‌ها: جناب آقایان: محمدعلی رضایی، ایمان مشایخی (اتحادیه صادرکنندگان گیاهان دارویی و فراورده های غذایی)- صدرالدین نیاورانی (اتحادیه ملی محصولات کشاورزی ایران).
میهمانان: سرکار خانم‏ها؛ سمیه موسی‌پور، سودابه خالدیان (سازمان توسعه تجارت ایران) فاطمه توفیق (کارشناس کمیسیون)- منا خداداد (کانون انجمن های صنایع غذایی ایران) جناب آقایان؛ محمود بازاری، مرتضی کاکاوند (سازمان توسعه تجارت ایران)- لطف‌اله سعیدی (وزارت جهاد کشاورزی)- محمدعلی شریعتی‌مقدم (کمیسیون کشاورزی اتاق ایران)- سیامک شهریاری، محمدطاهر محمدی، سید زین‌الدین هاشمی (اتحادیه صادرکنندگان خشکبار ایران)- محسن رشید فرخی (انجمن ملی خرمای ایران)- غلامرضا ملکی (امور تشکل‌ها و مسئولیت اجتماعی اتاق تهران)- سید مهدی حسینی‌یزدی (اتحادیه واردکنندگان سم و کود ایران).

:: جلسه مورخه: 1398/10/17

دستور جلسه: ادامه بحث و بررسی در خصوص باقیمانده سموم و آفت‌کش‌ها در محصولات کشاورزی و ارائه گزارشی از فعالیت سامانه سِرگانیک توسط معاون محترم دفتر محیط زیست و سلامت غذا وزارت جهاد کشاورزی؛
بررسی اخبار و رویدادهای حوزه کشاورزی و غذا؛

:: جلسه مورخه: 1398/10/03

دستور جلسه: بحث و بررسی در خصوص تامین مواد اولیه صنایع غذایی؛
بررسی اخبار و رویدادهای حوزه کشاورزی و غذا.

:: جلسه مورخه: 1398/09/19

دستور جلسه: جمع‌بندی بررسی در خصوص مصرف آفت‌کش‌ها و باقیمانده سموم؛
بررسی اخبار و رویدادهای حوزه کشاورزی و غذا؛
حضار در جلسه:
اعضا هیات نمایندگان: جناب آقایان؛ علی تقوی فر- احمدرضا فرشچیان- حسن فروزان‌فرد- مهدی معصومی اصفهانی- حسن رکنی.
نمایندگان تشکل‌ها: جناب آقایان: جمشید مغازه ای (انجمن صنایع بیسکویت، شیرینی و شکلات ایران)- صدرالدین نیاورانی (اتحادیه ملی محصولات کشاورزی ایران)- محمدعلی رضایی، ایمان مشایخی (اتحادیه صادرکنندگان گیاهان دارویی و فراورده های غذایی).
میهمانان: سرکار خانم‏ها؛ طیبه شکوهی (دفتر ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی سازمان ملی استاندارد ایران)- فاطمه توفیق(کارشناس کمیسیون)- منا خداداد (کانون انجمن های صنایع غذایی ایران)، نرگس عبدلی (سازمان غذا و دارو)- سودابه خالدیان، سمیرا پورموسی (سازمان توسعه تجارت) جناب آقایان؛ سیامک شهریاری (اتحادیه صادرکنندگان خشکبار ایران)- سید مهدی حسینی یزدی (انجمن واردکنندگان سم و کود ایران)- کامیار منتصر (انجمن واردکنندگان دارو، افزودنی و مواد بیولوژیک)- مازیار عسگری مقدم، علیرضا عباسی (سازمان میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران)- محمد روزبهانی (سازمان غذا و دارو)- علی رضایی (سازمان حفظ نباتات)- علی حاج فتحعلی، مصطفی دارایی‌نژاد (اتحادیه صنف بار فروشان تهران)-

:: جلسه مورخه: 1398/09/05

دستور جلسه: بحث و بررسی در خصوص مصرف آفت‌کش‌ها و باقیمانده سموم؛
بررسی اخبار و رویدادهای حوزه کشاورزی و غذا؛
حضار در جلسه:
اعضا هیات نمایندگان: جناب آقایان؛ علی تقوی فر- احمدرضا فرشچیان- حسن فروزان‌فرد- مهدی معصومی اصفهانی- حسن رکنی- محمدحسین شریعتمدار.

نمایندگان تشکل‌ها: جناب آقایان: رضا باکری (انجمن صنایع فرآورده های لبنی ایران)- علیرضا رسولی (انجمن آرد سازان ایران)- محمدعلی محسن لزومیان (اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان نان ایران)- جمشید مغازه ای (انجمن صنایع بیسکویت، شیرینی و شکلات ایران)- صدرالدین نیاورانی (اتحادیه ملی محصولات کشاورزی ایران)- رضایی، ایمان مشایخی (اتحادیه صادرکنندگان گیاهان دارویی و فراورده های غذایی).

میهمانان: سرکار خانم‏ها؛ فاطمه توفیق(کارشناس کمیسیون)- منا خداداد (کانون انجمن های صنایع غذایی ایران)، اعظم مشکاتی (انجمن آزمایشگاه‌های همکار)- نرگس عبدلی (سازمان غذا و دارو)- سمیه حبیبی (سازمان میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران)- سعیده نوربخش، مریم جلیلی مقدم (سازمان حفظ نباتات) و جناب آقایان؛ محمدعلی طهماسبی (وزارت جهاد کشاورزی معاونت امور باغبانی)- سیامک شهریاری، حسین جوانبخشی (اتحادیه صادرکنندگان خشکبار ایران)- علی اصغر جلالی (انجمن تولیدکنندگان سم و کود ایران)- داوود نامدار (سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور)- حسین جعفری، احمد حیدری (موسسه تحقیقات گیاه پزشکی)- سید مهدی حسینی یزدی (انجمن واردکنندگان سم و کود ایران)- کامیار منتصر (انجمن واردکنندگان دارو، افزودنی و مواد بیولوژیک)- مازیار عسگری مقدم، علیرضا عباسی (سازمان میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران)- محمد روزبهانی، مهدی علمی، حجت‌اله چراغی (سازمان غذا و دارو)- فرهاد آگاهی (فدراسیون واردات ایران).


:: جلسه مورخه: 1398/08/14

دستور جلسه: بحث و بررسی موضوعات مطرح شده در حضور وزیر محترم جهاد کشاورزی در نشست هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران و تصمیم‏گیری در خصوص پیگیری موارد مطروحه؛
بحث و بررسی پیرامون مسائل و مشکلات انجمن صنایع فرآورده های لبنی ایران؛
بررسی اخبار و رویدادهای حوزه کشاورزی و غذا.
حضار در جلسه:
اعضا هیات نمایندگان: جناب آقایان؛ علی تقوی فر- حسین شیرزاد- احمدرضا فرشچیان- حسن فروزان‌فرد- مهدی معصومی اصفهانی- علی‌اکبر مهرفرد.
نمایندگان تشکلها: جناب آقایان: میراسلام تیموری(انجمن صنایع فرآورده های لبنی ایران)- علیرضا رسولی(انجمن آرد سازان ایران)- ایمان مشایخی(اتحادیه صادرکنندگان گیاهان دارویی و فراورده های غذایی).
میهمانان: سرکار خانم‏ها؛ فاطمه توفیق(کارشناس کمیسیون)- منا خداداد، سارا صدر(کانون انجمن های صنایع غذایی ایران) و جناب آقایان؛ محمدعلی طهماسبی (وزارت جهاد کشاورزی معاونت امور باغبانی)- محمود بازاری (سازمان توسعه تجارت ایران دفتر صادرات کشاورزی و صنایع تبدیلی)- محمدعلی رضایی (اتحادیه گیاهان داروئی و غذایی و زعفران ایران)- ولی اله فریادرس (مدیرکل دفتر مقررات و استاندارد بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی)- چنگیز اسفندیاری (مدیرکل دفتر صنایع تبدیلی غذایی)- مرتضی رضایی (وزارت جهاد کشاورزی معاونت تولیدات دامی)- شاهرخ شجری (وزارت جهاد کشاورزی دفتر توسعه صادرات)- محمدرضا جمشیدی (اقتصاد سبز).

:: جلسه مورخه: 1398/07/23

دستور جلسه: بحث و بررسی در خصوص مشکلات زنجیره تولید محصولات کشاورزی
بررسی در خصوص وضع عوارض صادرات بر برخی از کالاهای تولیدی صنایع تبدیلی حوزه کشاورزی
بررسی اخبار و رویدادهای حوزه کشاورزی و غذا
حضار در جلسه:
اعضا هیات نمایندگان: جناب آقایان؛ علی تقوی فر- کاوه زرگران- حسین شیرزاد- احمدرضا فرشچیان- حسن فروزان‌فرد- مهدی معصومی اصفهانی- حسن رکنی.
نمایندگان تشکلها: جناب آقایان: میراسلام تیموری (انجمن صنایع فرآورده های لبنی ایران)- صدرالدین نیاورانی (اتحادیه ملی محصولات کشاورزی ایران).
میهمانان: سرکار خانم‏ها؛ الهام خدنگ، مهرناز اصفهانی(وزارت امور اقتصادی و دارایی)- منا خداداد، سارا صدر(کانون انجمن های صنایع غذایی ایران) و جناب آقایان؛ لطف اله سعیدی، محمدعلی طهماسبی (وزارت جهاد کشاورزی)- مجید اسدالهی(وزارت صمت)- فرهاد آگاهی (انجمن فرآورده‌های خام دامی)- محمود بازاری(سازمان توسعه تجارت ایران)- رامین روشندل(دانشگاه صنعتی شریف)- علی صابری (انجمن ملی تولیدکنندگان زنجیره ای گوشت مرغ)- محمد فراهانی (انجمن واردکنندگان مواد غذایی و آشامیدنی)- علی فیروزی(وزارت امور اقتصادی و دارایی)- علیرضا محمد رحیمی(شرکت کاله)- عبدالمجید میرزاپور(کشت و صنعت کارون).

:: جلسه مورخه: 1398/07/09

دستور جلسه: سياست گذاري اهداف كميسيون براي سال جاري و انتخاب سرفصل ها و موضوعات
اخبار و بررسی مسائل روز

:: جلسه مورخه: 1398/06/26

دستور جلسه: انتخابات هیئت رئیسه کمیسیون
اخبار و بررسی مسائل روز
حضار در جلسه:
اعضا هیات نمایندگان: جناب آقایان؛ علی تقوی فر- ناصر ریاحی- کاوه زرگران- احمدرضا فرشچیان- حسن فروزان فرد- محمدحسین شریعتمدار- حسین شیرزاد- مهدی معصومی اصفهانی.
نمایندگان تشکلها: جناب آقایان: محمدرضا مرتضوی (انجمن آرد سازان ایران)- جمشید مغازه ای (انجمن صنایع بیسکویت، شیرینی و شکلات ایران)- جناب آقای محسن لزومیان (اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان نان ایران)- محمدعلی رضایی (اتحادیه صادرکنندگان گیاهان دارویی و فراورده های غذایی).

:: جلسه مورخه: 1398/05/15

دستور جلسه: بحث و بررسی در خصوص آثار و تبعات حذف دلار 4200 تومانی برای کالاهای اساسی؛
بررسی اخبار و رویدادهای حوزه کشاورزی و غذا

:: جلسه مورخه: 1398/05/01

دستور جلسه: تعیین برنامه‌ها و اولویت‌های کاری دو ساله کمیسیون
تعیین نمایندگان دولتی و سایر تشکل‌ها در جلسات
بررسی اخبار و رویدادهای حوزه کشاورزی و غذا
حضار در جلسه:
اعضا هیات نمایندگان: جناب آقایان؛ علی تقوی فر- حسن رکنی- کاوه زرگران- احمدرضا فرشچیان- حسن فروزان فرد- حسین شیرزاد- مهدی معصومی اصفهانی.
نمایندگان تشکلها: محمدعلی رضایی، ایمان مشایخی (اتحادیه صادرکنندگان گیاهان دارویی و فراورده-های غذایی) و جناب آقایان میراسلام تیموری (انجمن صنایع فرآورده های لبنی ایران)- جمشید مغازه ای(انجمن صنایع بیسکویت، شیرینی و شکلات ایران)- سید رضا نورانی(اتحادیه ملی محصولات کشاورزی).
میهمانان: سیامک طبیبی (کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران)- غلامرضا ملکی (مدیریت تشکل‌های اتاق تهران).

:: جلسه مورخه: 1398/03/19

دستور جلسه: انتخابات هیئت رئیسه کمیسیون
حضار در جلسه:
اعضا هیات نمایندگان: جناب آقایان؛ علی تقوی فر- مسعود خوانساری- ناصر ریاحی- کاوه زرگران- احمدرضا فرشچیان- حسن فروزانفرد- محمدحسین شریعتمدار- حسین شیرزاد- مهدی معصومی اصفهانی و جناب آقای بهمن عشقی (دبیرکل اتاق).
نمایندگان تشکلها: سرکار خانم ندا سید حمزه(اتحادیه صادرکنندگان گیاهان دارویی و فراوردههای غذایی) و جناب آقایان میراسلام تیموری(انجمن صنایع فرآوردههای لبنی ایران)- علیرضا رسولی(انجمن آرد سازان ایران)- جمشید مغازهای(انجمن صنایع بیسکویت، شیرینی و شکلات ایران)- سید رضا نورانی(اتحادیه ملی محصولات کشاورزی).