خرید سنگ معدن

اتاق تهران صرفا اطلاع رسانی فرصتهای تجاری را بر عهده داشته، خواهشمند است برای دریافت هرگونه
اطلاعات و ارائه پیشنهادات مستقیما با آدرس های فوق تماس حاصل فرمائید.

نام: بازرگانی جودار

کشور: Afghanistan

تاریخ: 1401/04/07

سنگ مرمریت سفید با رگه سیاه سنگ مرمریت سیاه با رگه های نازک سفید Coupe 20to25tons

» رشته فعالیت: خرید وفروش

09121348942