فروش عمده ارده خام

اتاق تهران صرفا اطلاع رسانی فرصتهای تجاری را بر عهده داشته، خواهشمند است برای دریافت هرگونه
اطلاعات و ارائه پیشنهادات مستقیما با آدرس های فوق تماس حاصل فرمائید.

نام: پاکان

کشور: Iran

تاریخ: 1400/12/07

فروش عمده ارده خام ممتاز بدون مواد نگهدارنده تهیه شده از کنجد مرغوب ایرانی

09121375157

mohammadborujerdi1@gmail.com

بروجرد خ تختی