صادرات مواد معدنی

اتاق تهران صرفا اطلاع رسانی فرصتهای تجاری را بر عهده داشته، خواهشمند است برای دریافت هرگونه
اطلاعات و ارائه پیشنهادات مستقیما با آدرس های فوق تماس حاصل فرمائید.

نام: سادات

کشور: Iran

تاریخ: 1400/09/02

همکاری با شرکتهای فعال در حوزه مواد معدنی جهت صادرات

09192348914

021 44870125

samcoltd@126.com

تهران