خدمات و مشاوره بازرگانی خارجی

اتاق تهران صرفا اطلاع رسانی فرصتهای تجاری را بر عهده داشته، خواهشمند است برای دریافت هرگونه
اطلاعات و ارائه پیشنهادات مستقیما با آدرس های فوق تماس حاصل فرمائید.

نام: فروغ گستر ماندگار

کشور: Iran

تاریخ: 1400/08/17

ارائه انواع خدمات و مشاوره بازرگانی خارجی ، شامل کالا یابی ، ایجاد بازار یابی ، ثبت سفارش ، ترخیص و تمامی مراحل واردات و صادرات از ابتدا تا انتها

09352543637