قبول سفارشات گلدوزی جهت صادرات (صنایع دستی)

اتاق تهران صرفا اطلاع رسانی فرصتهای تجاری را بر عهده داشته، خواهشمند است برای دریافت هرگونه
اطلاعات و ارائه پیشنهادات مستقیما با آدرس های فوق تماس حاصل فرمائید.

نام: اطلس

کشور: Iran

تاریخ: 1400/04/01

انواع سفارشات گلدوزی با انواع نخ ابریشم و طلا وطرح سفارشی خود صادر کننده در ابعاد مختلف مختص صادر کنندگان حراجی های بین المللی پذیرفته میشوتوجه داشته باشید گلدوزی کار دست بوده و از روی هر طرح فقط یک عدد بسفارش فرد صادر کننده تولید خواهد شد انجام کار فقط برای صادر کنندگان دارای رزومه صورت میگیرد برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید 09226303898

09226303898

رودسر