کاغذ گلاسه

اتاق تهران صرفا اطلاع رسانی فرصتهای تجاری را بر عهده داشته، خواهشمند است برای دریافت هرگونه
اطلاعات و ارائه پیشنهادات مستقیما با آدرس های فوق تماس حاصل فرمائید.

نام: سعید احکامی

کشور: Iran

تاریخ: 1399/11/22

کاغذ گلاسه براق 135 گرمی چینی 34 پالت 36 بندی با ابعاد 60*90 و 70*100هر بند شامل 250 برگ است

09126032094

SAhkami1967@gmail.com

خیابان ظهیرالاسلام مجتمع تجاری ظهیرالاسلام