مشارکت در واردات (نماینده انحصاری شرکت دارویی خارجی درایران)

اتاق تهران صرفا اطلاع رسانی فرصتهای تجاری را بر عهده داشته، خواهشمند است برای دریافت هرگونه
اطلاعات و ارائه پیشنهادات مستقیما با آدرس های فوق تماس حاصل فرمائید.

نام: اطلس

کشور: Iran

تاریخ: 1399/09/08

نمایندگی انحصاری یک شرکت دارویی خارجی در ایران با فرد /شرکت دارای صلاحیت به صورت مشارکت( ادغام وتملیک شرکت ها) واگذار میگردد بدون یک ریال بدهی دولتی وخصوصی و تامین اجتماعی وگمرکی نحوه مشارکت و اطلاعات بیشتر :بسیار ایده ال -تماس بگیرید 09226303898

09226303898

تهران جلال ال احمد