نماینده خاورمیانه مواد اولیه تایر و تیوب (بوتیل رابر) از کشور چین

اتاق تهران صرفا اطلاع رسانی فرصتهای تجاری را بر عهده داشته، خواهشمند است برای دریافت هرگونه
اطلاعات و ارائه پیشنهادات مستقیما با آدرس های فوق تماس حاصل فرمائید.

نام: jahan tejarat.co

کشور: China

تاریخ: 1399/08/20

نماینده خاورمیانه مواد اولیه تایر و تیوب (بوتیل رابر) از بزرگترین تولید کننده کشور چین. ارایه پروفرم به نام خریدار

09125854191

www.keyhantrade.com

info@keyhantrade.com