مشاوره و همکاری جهت خرید سوله و دفتر در استانبول ترکیه

اتاق تهران صرفا اطلاع رسانی فرصتهای تجاری را بر عهده داشته، خواهشمند است برای دریافت هرگونه
اطلاعات و ارائه پیشنهادات مستقیما با آدرس های فوق تماس حاصل فرمائید.

نام: شرکت جهان تجات

کشور: China

تاریخ: 1399/05/26

مشاوره و همکاری جهت خرید سوله و دفتر در استانبول ترکیه جهت ورود به بازار های اروپایی

09125854191

02126420211

www.keyhantrade.com

info@keyhantrade.com

تهران