اعلام آمادگی تولید مشترک کیت استخراج Covid – 19

اتاق تهران صرفا اطلاع رسانی فرصتهای تجاری را بر عهده داشته، خواهشمند است برای دریافت هرگونه
اطلاعات و ارائه پیشنهادات مستقیما با آدرس های فوق تماس حاصل فرمائید.

نام: سعید نیک نام

کشور: Iran

تاریخ: 1399/03/20

یک شرکت معتبر تولید کننده انواع کیت های پزشکی از جمله کیت استخراج Covid – 19 ، آمادگی خود را جهت همکاری با شرکتهای بیوتکنولوژی و همچنین شرکتهای تولید کننده کیت های پزشکی در کشورهای (عراق، پاکستان، افغانستان، کشورهای CIS و کشورهای حوزه آفریقا) جهت تولید مشترک کیت های پزشکی در کشورهای مذکور اعلام میدارد. تلفن تماس: 8248825 – 0912 نیک نام

09128248825

تهران