مواد غذایی و خوراک دام و طیور

اتاق تهران صرفا اطلاع رسانی فرصتهای تجاری را بر عهده داشته، خواهشمند است برای دریافت هرگونه
اطلاعات و ارائه پیشنهادات مستقیما با آدرس های فوق تماس حاصل فرمائید.

نام: اتاق بازرگانی مازندران واحد بین الملل

کشور: Russia

تاریخ: 1398/11/03

شکر سفید کریستالی،گندم سیاه،جو دو سر هرکول،روغن آفتابگردان تصفیه شده،پودر شیر خشک بدون چربی،آرد گندم درجه بالا،بذر آفتابگردان،مالتودکسترین/ملاس چغندر،تفاله چغندر،کنجاله آفتابگردان،کنجاله کلزا،گندم علوفه ای،جو علوفه ای،جو دو سر علوفه ای، ذرت علوفه ای

01133353399

shabanian.dr.icc@gmail.com

اتاق بازرگانی استان مازندران