مصالح ساختمانی

اتاق تهران صرفا اطلاع رسانی فرصتهای تجاری را بر عهده داشته، خواهشمند است برای دریافت هرگونه
اطلاعات و ارائه پیشنهادات مستقیما با آدرس های فوق تماس حاصل فرمائید.

نام: اتاق بازرگانی مازندران واحد بین الملل

کشور: Russia

تاریخ: 1398/11/02

محصولات : مخلوط گچی،مخلوط بتونه،چسب گچی،چسب کاشی،مخلوط برای هموار کردن کف،دیوار خشک(صفحات روکش دار گچی)،گچ، پرایمر و ملات های مخصوص

01133353399

shabanian.dr.icc@gmail.com

اتاق بازرگانی استان مازندران