فروش پارچه و نخ آرامید (نسوز)

اتاق تهران صرفا اطلاع رسانی فرصتهای تجاری را بر عهده داشته، خواهشمند است برای دریافت هرگونه
اطلاعات و ارائه پیشنهادات مستقیما با آدرس های فوق تماس حاصل فرمائید.

نام: اتاق بازرگانی مازندران واحد بین الملل

کشور: Russia

تاریخ: 1398/11/02

پارچه نسوز آرامید برای تولید جلیقه ضد گلوله و لباس و دستکش آتش نشانی و ..... مزایا: عملکرد ، اقتصادی بودن ، ثبات ، انعطاف پذیری و سهولت در پردازش مواد ، امکان تولید مواد ضد آب و ورقه ورقه شده برای محافظت بالاتر ، نرمی ،سبکی و راحتی پوشیدن زره های بدن آماده.

01133353399

shabanian.dr.icc@gmail.com

اتاق بازرگانی استان مازندران