دعوت به همکاری و سرمایه گذاری در صنعت ورزش

اتاق تهران صرفا اطلاع رسانی فرصتهای تجاری را بر عهده داشته، خواهشمند است برای دریافت هرگونه
اطلاعات و ارائه پیشنهادات مستقیما با آدرس های فوق تماس حاصل فرمائید.

نام: گسترش صنعت ورزش اسپاد

کشور: Iran

تاریخ: 1398/10/26

درخواست مشارکت و سرمایه گذاری در حوزه صنعت ورزش و عضویت در مجمع

09124159276

www.sportindustry.ir

ibinir@gmail.com

جاده مخصوص کیلومتر 5 جاده مخصوص نبش خ 5