واگذاری ارز حاصل از صادرات

اتاق تهران صرفا اطلاع رسانی فرصتهای تجاری را بر عهده داشته، خواهشمند است برای دریافت هرگونه
اطلاعات و ارائه پیشنهادات مستقیما با آدرس های فوق تماس حاصل فرمائید.

نام: مجید پاکزادفر

کشور: Iran

تاریخ: 1398/09/23

قابل توجه واردکنندگان محترم ارز حاصل از صادرات جهت واردات کالا آماده واگذاری می باشد. با تشکر

09352543637

Pakzadfar@gmail.com