واردات جو

اتاق تهران صرفا اطلاع رسانی فرصتهای تجاری را بر عهده داشته، خواهشمند است برای دریافت هرگونه
اطلاعات و ارائه پیشنهادات مستقیما با آدرس های فوق تماس حاصل فرمائید.

نام: بهپرور

کشور: Iran

تاریخ: 1398/06/24

یک شرکت معتبر بازرگانی بین المللی ارایه می دهد: واردات جو از روسیه، تحویل بندر امیر آباد 3000 تن آماده تحویل. لطفا خریدار واقعی LOI (در خواست کتبی) ارسال نمایید. قیمت کتبا اعلام می شود.

88584872

09037694039

شهرک غرب، خیابان مهستان مجتمع مهستان