تهاترکالا با ملک در شمال کشور ( گاوداری و مرغداری )

اتاق تهران صرفا اطلاع رسانی فرصتهای تجاری را بر عهده داشته، خواهشمند است برای دریافت هرگونه
اطلاعات و ارائه پیشنهادات مستقیما با آدرس های فوق تماس حاصل فرمائید.

نام: شرکت آریا فیبر - افشار

کشور: Iran

تاریخ: 1398/02/28

آمادگی واگذاری هر دو ملک با قیمت کارشناسی روز در قبال دریافت کالا... با اسناد قابل ارائه..

مرغداری ۱۵۰,۰۰۰

گاوداری ۱۶۴,۰۰۰ 

???????????