ارسال موز و اناناس و نارگیل در تناژ بالا از فیلیپین و ویتنام

اتاق تهران صرفا اطلاع رسانی فرصتهای تجاری را بر عهده داشته، خواهشمند است برای دریافت هرگونه
اطلاعات و ارائه پیشنهادات مستقیما با آدرس های فوق تماس حاصل فرمائید.

نام: Freshfruits

کشور: Iran

تاریخ: 1398/02/25

» 00639178963658 مصطفوی00989376057304 مسعودی Freshfruits.export@gmail.com

فیلیپین