مشارکت در زمینه راه اندازی فروشگاه زنجیره ای - فست فود

اتاق تهران صرفا اطلاع رسانی فرصتهای تجاری را بر عهده داشته، خواهشمند است برای دریافت هرگونه
اطلاعات و ارائه پیشنهادات مستقیما با آدرس های فوق تماس حاصل فرمائید.

نام: حمیدرضا بابائیان احمدی

کشور: Iran

تاریخ: 1398/02/23

 فست فود در مازندران - بابلسر از سرمایه گذاران جهت مشارکت در راه اندازی فروشگاه زنجیره ای - فست فود دعوت به همکاری میشود

09122394115

hamidreza_babaeyan_ah@yahoo.com