نیاز به مشارکت یا سرمایه‌گذار در بزرگترین پروژه شهرک‌ سازی توریستی تفریحی ایران ترجیحاً شرکت خارجی

اتاق تهران صرفا اطلاع رسانی فرصتهای تجاری را بر عهده داشته، خواهشمند است برای دریافت هرگونه
اطلاعات و ارائه پیشنهادات مستقیما با آدرس های فوق تماس حاصل فرمائید.

نام: شرکت آریا فیبر

کشور: Iran

تاریخ: 1398/02/22

زمین و مجوز و تمامی امکانات، پیشنهاد مشارکت از شما شرایط و نوع ضمانت کاملا قابل مذاکره میباشد افشار ۰۹۱۹۹۰۸۰۳۰۰

aryafiberopticmarineco@gmail.com