تاريخ: 1400/08/04

 دوره اینکوترمز 2020

مورد تایید کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌الملل ICC

برگزارکننده: شرکت آسام تدبیر

زمان برگزاری: 23 آبان ماه 1400 - ساعت 9 الی 17

برای حضور در این دوره آموزشی با تلفن 86124388 تماس بگیرید

سایت : www.asamtadbir.com

 

 

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت