تاريخ: 1400/07/28

 مشارکت در طرح SME360X

بنگاه‌های اقتصادی کوچک‌و‌متوسط با مشارکت در طرح SME 360X اتاق بازرگانی بین‌المللی و کسب امتیاز مورد تایید مربوط به پایداری زیست‌محیطی، می‌توانند به منابع مالی ارزان‌تر از سوی بانک‌های دنیا دسترسی داشته باشند.

 

اتاق بازرگانی بین‌المللی طی فراخوانی، بنگاه‌های کوچک و متوسط را به مشارکت در طرح SME 360X دعوت کرد. بنگاه‌های اقتصادی با شرکت در این طرح، میزان اثرگذاری کسب‌و‌کار خود بر محیط‌زیست را از طریق تکمیل فرم آنلاین مربوطه در سایت ICC و دریافت امتیاز می‌سنجند.

طرح SME 360X یک ابزار ارزیابی دیجیتال است که شرکت‌های کوچک‌و‌متوسط می‌توانند بر مبنای آن، میزان اثرگذاری کسب‌و‌کار خود بر محیط‌زیست از جمله، انتشار گازهای گلخانه‌ای، صرفه‌جویی در مصرف آب، بازیافت زباله، پیشگیری از آلودگی آب،هوا و خاک را اندازه‌گیری و ارزش‌گذاری کنند.

برای کسب اطلاعات بیشتر روی لینک زیر کلیک کنید : 
https://tccim.ir/story/?nid=70432

سایت اتاق بازرگانی بین‌المللی

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت