تاريخ: 1400/07/18

 عرضه محصول بادام زمینی اردبیل

عرضه 43 هزار تن محصول بادام زمینی اردبیل به بازار عرضه می شود 

صادرکنندگان ، تجار و بازرگانان ، صنایع غذایی جهت خرید این محصول می توانند با شماره تلفن : 045 - 33743500 الی 10 جهاد کشاورزی استان اردبیل تماس حاصل فرمایند
 

 

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت