تاريخ: 1400/07/10

 هفتمین کنگره راهبردی نفت و نیرو

هفتمین کنگره راهبردی نفت و نیرو

زمان برگزاری : 16 الی 17 آذر ماه 1400

 

تلفن تماس : ۶۱-۸۸۹۸۲۴۶۰ 

 

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت