تاريخ: 1400/07/10

  اولین نمایشگاه بازسازی قره باغ در باکو

مکان : باکو

زمان : 28 الی 30 مهرماه 1400

سایت : www.rebuildkarabakh.az

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت