تاريخ: 1400/06/30

 نمایشگاه بین المللی تخصصی صنایع غذایی 2021

نمایشگاه بین المللی تخصصی صنایع غذایی 2021

زمان :3 الی 6 آذر ماه 1400

مکان : شهر سئول کره جنوبی

برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت شرکت مرآت تجارت سپاهان به آدرس : www.merattejarat.com مراجعه کنید 

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت