تاريخ: 1400/06/30

 همایش تونس تحت عنوان IDA توسعه زیرساخت در آفریقا

همایش تونس تحت عنوان IDA توسعه زیرساخت در آفریقا 

در این همایش 250 شرکت های تخصصی در بخش های تکنولوژی زیر ساخت شرکت می کنند 

 

تلفن تماس : 495119099210

ایمیل : ritter@eitep.de

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت