تاريخ: 1400/06/28

 عرضه زرشک خراسان رضوی

با توجه به آغاز فصل برداشت زرشک و تولید 120 هزار تن زرشک تا پایان شهریور ماه سال جاری و تولید 95 درصد زرشک جهان ، آماده ارسال به استان های دیگر جهت تنظیم بازار کشور 

تلفن های تماس :

اتحادیه تعاونی های روستایی استان خراسان جنوبی : 09151607257

 

اتحادیه زرشک کاران : 09153619928

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت