تاريخ: 1400/06/21

 اعزام هیات تجاری به اتریش توسط اتاق مشترک ایران و اتریش

اعزام هیات تجاری به اتریش توسط اتاق مشترک ایران و اتریش

 

زمان : 25 الی 29 مهرماه 1400

آخرین مهلت ثبت نام : شنبه 21 شهریور 1400

برای دریافت اطلاعات بیشتر به فایل پیوست مراجعه کنید : 

https://tccim.ir/Images/Docs/fl_dbb7646f-db56-4f5e-9934-2239d9f8817c.pdf

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت