تاريخ: 1400/06/14

 نمایشگاه بین المللی گردشگری اوکراین

زمان : 13 الی 15 مهر ماه 1400

برای کسب اطلاعات بیشتر و شرایط حضور به فایل پیوست مراجعه کنید :

 

https://tccim.ir/Images/Docs/fl_0e883629-b0d1-4309-90d4-352df8b32a79.pdf

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت