تاريخ: 1400/06/10

 تولید خرما با ظرفیت 100 هزار تن خرمای استعمران

با توجه به آغاز برداشت خرما در استان خوزستان تولید خرما با ظرفیت 100 هزار تن خرمای استعمران 

متقاضیان خرید ، بازرگانان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر از طریق سازمان جهان کشاورزی و اداره کل تعاون روستایی استان خوزستان پیگیری کنند

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت