تاريخ: 1400/06/10

  تقویم نمایشگاهی 2021 کشور بلاروس

 تقویم نمایشگاهی 2021 کشور بلاروس به پیوست جهت اطلاع فعالان اقتصادی قابل مشاهده است :

https://tccim.ir/Images/Docs/fl_attachments-yncryutd.zip

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت