تاريخ: 1400/06/10

 وبینار جامع اصول رفتار حرفه ای در کسب و کار و تجارت بین الملل

وبینار جامع اصول رفتار حرفه ای در کسب و کار و تجارت بین الملل

مدرس و سخنران : آقای آرمان ولیان

زمان : 15 ، 22 و 29 شهریور ماه 1400

ساعت برگزاری : 14 الی 16

تخفیف 15 درصدی ویژه اعضای اتاق های بازرگانی تهران و شهرستان ها

لینک ثبت نام : evand.com/events/iajee140011

شماره تماس : 26701192

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت