تاريخ: 1400/05/31

 نخستین نمایشگاه اختصاصی مجازی ایران و عمان

نخستین نمایشگاه اختصاصی مجازی ایران و عمان

 

زمان : 29 شهریور الی 4 مهرماه 1400

 

نشست مجازی B 2 B : 31 شهریورماه 1400

 

برای کسب اطلاعات و نحوه ثبت نام و برنامه های این نمایشگاه به فایل پیوست مراجعه کنید :

https://tccim.ir/Images/Docs/fl_9d0411a1-4cd4-4a7a-91fc-aa685ed18142.pdf

 

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت