تاريخ: 1400/05/20

 دستور العمل جزء 1 تا 9 بند (الف) تبصره 18 قانون بودجه سال 1400 کل کشور در خصوص تسهیلات تولید ، اشتغال و کارآفرینی

دستور العمل جزء 1 تا 9 بند (الف) تبصره 18 قانون بودجه سال 1400 کل کشور در خصوص تسهیلات تولید ، اشتغال و کارآفرینی در فایل پیوست ارائه شده است 

https://tccim.ir/Images/Docs/fl_0877e653-258f-456f-b1ad-e298eb1661e6.pdf

 

 

 

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت