تاريخ: 1400/05/12

 درخواست سفارش و خرید شرکت میانماری - سنگاپوری جهت سفارش میلگرد کلاف آهنی، اوره و قیر از کشور

برای دریافت اطلاعات شرکت میانماری و محصولات مورد نیاز آنها به فایل پیوست مراجعه کنید :

https://tccim.ir/Images/Docs/fl_4-1.pdf

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت