» عضو محترم اتاق بازرگانی تهران، خواهشمند است اطلاعات را با دقت و صحت تکمیل فرموده تا پس از بررسی توسط اتاق بازرگانی تهران نسبت به درخواست شما طبق سهمیه تعیین شده اقدام لازم صورت پذیرد

* احتراماً، با عنایت به شروع فرآیند ثبت نام طرح ترافیک سال جاری و همچنین سمهیه محدود اختصاصی یافته به اتاق، توجه اعضا محترم را به نکات ذیل جلب می گردد:

1) هر یک از اعضا می بایستی شخصا نسبت به ثبت نام و ایجاد حساب شهروندی در سامانه شهرداری تهران به نشانی my.tehran.ir اقدام نمایند
2) پس از طی مراحل ثبت نام، بارگذاری مدارک مورد نیاز و در نهایت تایید سامانه مذکور، استفاده از مجوز روزانه برای متقاضی فعال خواهد شد
3) جهت تغییر مجوز روزانه به سالانه در صورت تمایل، متقاضیان محترم می بایستی کپی مدارک مربوط به خودروی مورد نظر را نخست در سامانه اتاق ثبت نموده و پس از تایید اتاق ارسال نمایند تا از طریق سهمیه اختصاص یافته به اتاق تغییر مذکور صورت پذیرد. (سند خودرو به همراه نام کاربری ثبت شده در سامانه شهرداری تهران)
4) شارژ ریالی حساب شهروندی توسط متقاضی صورت پذیرفته و اتاق در این مرحله هیچ گونه دخالتی نخواهد داشت (حداقل مبلغ برای خودروهای دارای معاینه برتر 49.190.000 ریال) و (برای خودروهای دارای معاینه فنی عادی 70.270.000 ریال و بعلاوه مبلغ 1.875.000 ریال اشتراک بهای خدمات می باشد)
5) در صورتی که مالک خودرو غیر از مدیرعامل شرکت باشد ارائه روزنامه رسمی و یا لیست بیمه شرکت الزامیست
6) قبل از اقدام به ثبت نام و مراجعه به اتاق تهران، نسبت به پرداخت عوارض خودرو و دریافت معاینه فنی اقدام فرمائید
7) مهلت ثبت نام تا تاریخ 1400/1/30 و ارسال مدارک مربوطه به دلیل محدودیت زمان، حداکثر به دو روز کاری (پس از تایید اتاق) بوده و بدون تمدید می باشد
» شایان ذکر است اعضای محترم می بایستی پس از تکمیل ثبت نام خود در سامانه شهرداری تهران نسبت به ارسال مدارک خود به اتاق اقدام نمایند در غیر اینصورت عواقب ناشی از ثبت نام ناقص به عهده متقاضی بوده و اتاق هیچ گونه مسئولیتی نخواهد داشت

توجه: زمان ثبت نام تا تاریخ نهم اسفندماه 1395 می باشد

 با شرایط فوق موافق هستم

» پیگیری درخواست