مجموعه 11 جلدی : برندگان پنج دوره جشنواره اهداء لوح و نشان کارآفرینی امین الضرب


    عنوان کتاب:  نسل امین الضرب ( خاطرات ماندگار 48 کارآفرین ایرانی )

    تاریخ انتشار:    پاییز 1400

نویسنده: مجموعه نویسندگان
مترجم:
قیمت کتاب: 4,550,000
قیمت برای اعضاء: 3640000
عناوین مجموعه 11 جلدی: / جلد 1 : زندگی در می زند / جلد 2 : رویاهای طلایی/ جلد 3 : هزارراه نرفته / جلد 4 : همیشه پای یک مدیر درمیان است/ جلد 5 : طلا در مس/ جلد 6 : ماموریت غیر ممکن/ جلد 7 : کسب وکار خانوادگی / جلد 8 : عصر قهرمانان زندگی/ جلد 9 : میراث زرین / جلد 10 : حکمت کارآفرینان / جلد 11 : گام هایی که مثل نقره تمیزند /
[دریافت فایل الکترونیکی]

نحوه خرید نسخه چاپی:
لطفا جهت خرید حضوری به روابط عمومی اتاق تهران مراجعه فرمائید - تلفن: 88722564
نحوه خرید غیرحضوری:
جهت خرید غیر حضوری کافیست مبلغ فوق را به شماره حساب و یا به شماره شبا ذیل واریز نموده و اسکن فیش واریزی را از طریق آدرس زیر ارسال فرمائید:

شماره شبا: IR 77 0170 0000 00103036969001

شماره حساب بانک ملی: 0103036969001

آدرس ارسال اسکن فیش واریزی: http://tccim.ir/PublishedOutletsSell.aspx?pid=85