عنوان کتاب:  به حساب تاریخ

    تاریخ انتشار:    تابستان 1400

نویسنده: پیتر ترچین و دانیل هویر
مترجم: فرزانه سالمی
قیمت کتاب: 850,000
قیمت برای اعضاء: 680000
3495 عدد ضروری برای توضیح تاریخ و اقتصاد جهان
[دریافت فایل الکترونیکی]

نحوه خرید نسخه چاپی:
لطفا جهت خرید حضوری به روابط عمومی اتاق تهران مراجعه فرمائید - تلفن: 88722564
نحوه خرید غیرحضوری:
جهت خرید غیر حضوری کافیست مبلغ فوق را به شماره حساب و یا به شماره شبا ذیل واریز نموده و اسکن فیش واریزی را از طریق آدرس زیر ارسال فرمائید:

شماره شبا: IR 77 0170 0000 00103036969001

شماره حساب بانک ملی: 0103036969001

آدرس ارسال اسکن فیش واریزی: http://tccim.ir/PublishedOutletsSell.aspx?pid=68