نسخه چاپی به اتمام رسید


    عنوان کتاب:  پک خاطرات کارآفرینان نسل امین‌الضرب/ جلد اول

    تاریخ انتشار:    1396

نویسنده: گروه نویسندگان
مترجم:
قیمت کتاب:
قیمت برای اعضاء:
مجموعه 5 جلدی از داستان زندگی جلد اول: زندگی در می‌زند (علی رحیمیان، رحمان گلزار، رضا رضایی، مهدی حریری)
[دریافت فایل الکترونیکی]