گزارش تصويري    فیلتر بر اساس :

 سمینار آنلاین توسعه روابط تجاری ایران و ایتالیا (1399/05/03)
 اولین همایش بین المللی صنعت لبنیات ایران (1398/11/08)
 سومین کنفرانس حکمرانی ، سیاست گذاری عمومی (1398/10/29)
 مراسم چهارمین دوره امین‌الضرب ( 1 ) (1398/10/23)
 کنفرانس ایران‌گرین و روابط تجاری با اروپا / فریال مستوفی، رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران (1398/09/13)
 همایش ملی تشکل‌های اقتصادی، راهبران توسعه (1398/05/23)
 چهل و هفتمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران - 1397/11/23 (1397/11/23)
 دومین همایش ملی هم افزایی ظرفیت های علمی و مردمی پیشگیری و مبارزه با فساد - 1397/10/29 (1397/10/29)
 چهل و ششمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران - 1397/10/25 (1397/10/25)
 حاشیه های سومین مراسم امین‌الضرب - 2 - 1397/10/19 (1397/10/19)
 حاشیه های سومین مراسم امین‌الضرب - 1 - 1397/10/19 (1397/10/19)
 برگزیدگان سومین مراسم امین‌الضرب - 1397/10/18 (1397/10/18)
 همایش هند، فراسوی تحریم‌ها-1397/09/29 (1397/09/29)
 نخستین همایش فرصت های سرمایه گذاری شهر تهران - 1397/09/27 (1397/09/27)
 چهل و پنجمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران - 1397/09/20 (1397/09/20)