بیست و دومین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران با حضور محمدجواد ظریف - شبکه دو(20:30) - 1395/11/06