بیست و دومین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران با حضور محمدجواد ظریف - شبکه خبر - 1395/11/06